Hội nghị sơ kết 03 năm đào tạo cao cấp lý luận chính trị và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có PGS.TS Vũ Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; TS Trần Hậu Thành - Phó Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vũ Hữu Phê - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Yến Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đậu Tuấn Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía các học viện, nhà trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND; Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện ANND; Thượng tá, TS Tống Văn Khuông - Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc CAT Vĩnh Phúc. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ Công an, Cục Đào tạo, các Cục nghiệp vụ, nhà trường CAND.

Ngày 28/12/2017, Ban Bí thư đã có Kết luận số 25-KL/TW về việc thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Theo đó, Học viện CSND là một trong ba cơ sở đào tạo trong lực lượng Công an được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an tin tưởng giao quyền thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ Công an. Đây là một cột mốc quan trọng, mở thêm hướng đào tạo mới trong quá trình xây dựng và phát triển của Học viện.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và sự giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện CSND đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS Trần Quang Huyên trình bày báo cáo sơ kết 03 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (2018 - 2020) tại Học viện
Đại tá, TS Trần Quang Huyên trình bày báo cáo sơ kết 03 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (2018 - 2020) tại Học viện

Báo cáo kết quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện CSND trong 03 năm qua đã cho thấy, Học viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần giải quyết nhu cầu đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị của lực lượng CAND. Cụ thể:

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Học viện CSND đã thành lập Ban chỉ đạo đào tạo cao cấp lý luận chính trị bao gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị chức năng để kịp thời chỉ đạo và triển khai công tác đào tạo cao cấp và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời, tổ chức quán triệt các văn bản có liên quan đến toàn thể lãnh đạo, giảng viên, cán bộ quản lý học viên.

- Về chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu, quy chế đào tạo, Học viện đã tuân thủ đúng chương trình khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an ban hành. Cùng với đó, sử dụng hệ thống giáo trình, tài liệu hiện hành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống tài liệu tham khảo trong Thư viện điện tử của Học viện để nghiên cứu học tập. Đối với các chuyên đề đặc thù của ngành Công an, đã được các Trưởng môn học, các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu biên soạn phục vụ công tác giảng dạy. Để đảm bảo phù hợp với đặc thù đối tượng học viên, Học viện cũng ban hành Quy chế tạm thời đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

- Về đội ngũ giảng viên, với bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đông đảo có thể tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị với 5 Giáo sư, 30 Phó Giáo sư, 179 Tiến sĩ, 433 Thạc sĩ, 189 Giảng viên chính, 214 Giảng viên, trong đó 201 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Học viện luôn tranh thủ các nguồn lực chất lượng cao từ các cơ sở giáo dục khác, đặc biệt là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị CAND, Học viện ANND, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an, các tướng lĩnh, cán bộ nghiệp vụ trong lực lượng CAND để tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho học viên cũng như bồi dưỡng năng lực cho chính cán bộ, giảng viên của Học viện.

- Về các điều kiện cơ sở vật chất, Học viện đã chuẩn bị những điều kiện phục vụ tốt nhất cho học viên hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị như: tài liệu tham khảo, học liệu thư viện, hệ thống thư viện điện tử, hệ thống số hóa tài liệu chuyên dụng, không gian thư viện phục vụ bạn đọc, hệ thống giảng đường, nơi ăn, ở của học viên, khu vực tập luyện, vui chơi, rèn luyện thể chất...

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc xây dựng Học viện CSND thông minh, Học viện đã chủ động đi đầu trong các trường CAND trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và tổ chức đào tạo các hệ học trong đó có hệ cao cấp lý luận chính trị.

- Về kết quả đào tạo, trong 03 năm thực hiện thí điểm đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Học viện CSND được giao tổ chức được 11 lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị với 900 chỉ tiêu đào tạo, trong đó có 03 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ Tập trung, 06 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, 02 lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị. Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo được quy định trong Hướng dẫn số 15 của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện CSND đã tổ chức xét tuyển nghiêm túc, công bằng, khách quan theo đúng quy định. Tất cả các trường hợp trúng tuyển đều đúng đối tượng và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Những ưu điểm, kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định được năng lực của Học viện trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Tuy nhiên, đào tạo cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ mới và nặng nề, hiện đang trong giai đoạn thí điểm, việc tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện nhằm không ngừng đổi mới, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện trong 03 năm vừa qua; những thuận lợi, ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn và những nguyên nhân trong tổ chức đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị tại Học viện CSND.

Kết quả của Hội nghị cũng là những căn cứ quan trọng để Học viện đề xuất với Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Học viện CSND.

Các đại biểu của Đoàn khảo sát đã có những trao đổi với Học viện CSND về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị
Các đại biểu của Đoàn khảo sát đã có những trao đổi với Học viện CSND về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Sau Hội nghị, Học viện đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đoàn công tác sẽ đánh giá khách quan về công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện CSND, qua đó rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các khóa học trong thời gian tới.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT