Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04 và 04 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện; Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện; Trung tá, TS Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Báo cáo sơ kết việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Báo cáo sơ kết việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện

Trong giai đoạn 2016 - 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự hưởng ứng thực hiện nghiêm túc, tích cực của các cán bộ, giáo viên, học viên trong Học viện, công tác quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể:

- Công tác học tập, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các Hội nghị, các buổi báo cáo chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học viên trong toàn Học viện về nội dung ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu, nghiên cứu khoa học và viết bài đăng báo, tạp chí phục vụ cho việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Đặc biệt, hiện nay Học viện CSND là nhà trường CAND duy nhất có Phòng đọc Hồ Chí Minh đặt tại Thư viện nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu đọc và tìm hiểu, nghiên cứu các ấn phẩm, sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh với khoảng 637 đầu tài liệu, tương đương 1.182 cuốn viết về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình, phần việc, cá nhân điển hình tiên tiến: Việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Học viện thực hiện đúng quan điểm của lãnh đạo các cấp về đối tượng, thành tích và hình thức biểu dương, khen thưởng. Hằng năm, Học viện CSND đã tổ chức bình chọn và xét biểu dương, khen thưởng các gương mặt tiêu biểu xuất sắc trong năm học đại diện cho khối cán bộ, học viên để vinh danh. 

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện

- Công tác cải cách hành chính: Một trong những kết quả nổi bật của Học viện là đã xây dựng và vận hành thành công mô hình “Học viện CSND điện tử” và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và giấy tờ, đồng thời tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác quản lý và điều hành các mặt công tác của Học viện. Học viện đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử nhằm đơn giản hóa quy trình giao, nhận và xử lý công văn tài liệu.

- Công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, tình nguyện, tình nghĩa và giúp đỡ Nhân dân ngày càng được đẩy mạnh: Trong giai đoạn trên, Học viện đã vận động, quyên góp cho các hoạt động từ thiện, tình nguyện, tình nghĩa với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Năm 2020, Học viện CSND đã phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 202.280.000 đồng. Đối với hoạt động hiến máu tình nguyện, Học viện đã hiến hơn 3500 đơn vị máu (vượt hơn 100% chỉ tiêu đơn vị máu ban chỉ đạo Hiến máu Bộ Công an giao cho hàng năm).

- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động: Học viện luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động đã giúp cho Đảng ủy Học viện chấn chỉnh nâng cao một bước rất quan trọng trong nhận thức của các cấp ủy trực thuộc đối với việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Việc kiểm tra, giám sát được UBKT Đảng ủy Học viện tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của Đảng, của Ngành đối với cán bộ, đảng viên và học viên toàn Học viện.  

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện

Đánh giá lại quá trình triển khai và thực hiện có thể thấy, việc triển khai thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động đã được Đảng ủy Học viện CSND và các cấp ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách kịp thời và nghiêm túc và hiệu quả. Trong đó, luôn chú trọng tính tiên phong, gương mẫu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao trách nhiệm đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để cán bộ, đảng viên noi theo. Qua 05 năm thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động đã giúp cho cán bộ, đảng viên, học viên Học viện có được mục tiêu, định hướng rõ ràng trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, kỹ năng văn hóa ứng xử và tôi luyện bản lĩnh chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, học viên. Việc phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các Chỉ thị và Cuộc vận động đã được cán bộ, giáo viên và học viên tích cực hưởng ứng, tạo ra động lực phấn đấu mạnh mẽ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và rèn luyện; nhiều gương điển hình, tiên tiến trong dạy, học, rèn luyện, phục vụ tiếp tục được nhân lên, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy, đơn vị đôi khi chưa kịp thời, chưa đi vào chiều sâu và hiệu quả chưa cao; một số ít học viên vẫn còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong việc tự giác tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Học viện đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Bước sang giai đoạn tiếp theo, đồng chí đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các Chỉ thị và Cuộc vận động tại Học viện. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào, các Chỉ thị và Cuộc vận động. 

Đồng chí Giám đốc Học viện tin tưởng rằng, với khí thế mới, tinh thần mới, cán bộ, giáo viên và học viên Học viện CSND sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của đơn vị hai lần đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng Học viện CSND trở thành một trung tâm đào tạo Cảnh sát chất lượng cao của đất nước và trở thành một trung tâm đào tạo Cảnh sát uy tín trong khu vực và thế giới. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT