Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai công tác học kỳ II năm học 2019 - 2020
Toàn cảnh Hội nghị

Trong học kỳ I năm học 2019 - 2020, quán triệt phương châm hành động của Bộ Công an là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và chủ đề của năm học “Ổn định tổ chức, nâng cao năng lực, chuyên môn cán bộ và chất lượng, hiệu quả đào tạo học viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, toàn thể cán bộ, học viên Học viện đã cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu công tác đảm bảo tiến độ đề ra, đây là tiền đề quan trọng để Học viện hoàn thành chỉ tiêu, chương trình nhiệm vụ của cả năm học.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Học viện luôn chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và quản lý cán bộ. Học viện đã tổ chức đưa cán bộ, giáo viên và học viên các hệ học tham quan các khu di tích lịch sử và các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an, làm tốt công tác tình nguyện, thiện nguyện. Trong học kỳ I, Học viện đã tổ chức tốt công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế theo kế hoạch với tổng số hơn 3.300 học viên các hệ học; tổ chức hơn 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài ngành; tổ chức bảo vệ thành công hơn 200 luận văn Thạc sĩ, 22 luận án Tiến sĩ cấp Học viện, 11 luận án Tiến sĩ cấp cơ sở; cấp bằng Tiến sĩ cho 55 đồng chí. Học viện là nhà trường đầu tiên trong các trường CAND đã hoàn thiện các nội dung của công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo Học viện CSND giai đoạn 2014 - 2019. 

Công tác quản lý học viên của Học viện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Theo chủ trương mới của Bộ Công an, Học viện đã chủ động phối hợp nắm tình hình, tổ chức quản lý học viên khóa D45 hệ đại học chính quy huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tổ chức cho học viên các khóa D44 đi thực hành chính trị xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Chất lượng đào tạo học viên các khóa học, hệ học ngày càng được nâng cao. Đã cử nhiều lượt học viên tham gia phục vụ các chương trình, hoạt động lớn của Bộ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn, tiêu biểu như: Phục vụ Hội nghị cấp Bộ trưởng về ma túy và Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANPOL) lần thứ 39 tại Hà Nội; tham gia hỗ trợ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm phiên dịch trong 04 vụ án về ma túy...

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn, chiến đấu. Trong học kỳ I, Học viện đã đăng ký và triển khai thực hiện 61 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 10 sáng kiến cải tiến; trong đó đã tổ chức nghiệm thu 12 đề tài (gồm 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, 07 đề tài cấp cơ sở), tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học lớn. 

Công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp và công tác hậu cần đời sống có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng; các hoạt động phong trào, tình nguyện diễn ra sôi nổi; đạt nhiều thành tích cao trong các Hội thi, cuộc thi, được các cấp ghi nhận, biểu dương. Cán bộ, học viên chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; giữ vững nề nếp, kỷ cương, đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh.

Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong học kỳ II, Học viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, học viên; phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương; tinh thần dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; siết chặt kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảm bảo kỷ luật làm việc.

- Tiếp tục khai thác hiệu quả các phần mềm tin học vào công tác quản lý giáo dục, đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và quản lý giáo dục. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài Học viện đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

- Tập trung đổi mới các mặt công tác quản lý khoa học, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trên tất cả các lĩnh vực. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, đặc biệt là hệ thống giáo trình đại học theo chương trình đào tạo mới và các chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn. Chủ động nghiên cứu tổ chức các hội thảo khoa học chuyên sâu về lý luận, tổng kết công tác thực tiễn. 

- Đổi mới công tác quản lý, điều hành các mặt công tác của Học viện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác pháp chế; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tiếp tục tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi các đoàn cán bộ, học viên với các trường học viện, đại học Cảnh sát các nước trong khu vực phục vụ công tác giáo dục, đào tạo. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế của Học viện.

- Triển khai mô hình tổ chức bộ máy của Học viện theo quyết định của Bộ và bố trí, sắp xếp lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, giáo viên theo tổ chức bộ máy mới. Xây dựng và hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Học viện theo tổ chức bộ máy mới. 

- Tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII và đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng sau khi có quyết định của Bộ về tổ chức bộ máy mới của Học viện. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện đánh giá cao những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong học kỳ vừa qua. Đồng chí Giám đốc hy vọng trong học kỳ II, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tương xứng với vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đầu ngành của Bộ Công an.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT