Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai công tác học kỳ II năm học 2021 - 2022 và gặp mặt chúc tết cán bộ chủ chốt học viện

Trong học kỳ I năm học 2021 - 2022, quán triệt phương châm hành động của Bộ Công an và chủ đề của năm học “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngữ giáo viên”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn thể cán bộ, học viên Học viện đã cố gắng, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu công tác đề ra, đây là tiền đề quan trọng để Học viện hoàn thành chỉ tiêu, chương trình nhiệm vụ của cả năm học.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Trong học kỳ I vừa qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Học viện quan tâm, chú trọng. Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống và các phong trào thi đua trong cán bộ, học viên các khóa, hệ học với các hình thức phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các cán bộ, học viên đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Học viện cũng tổ chức tốt công tác tuyển sinh cho các khóa, hệ học mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho một số lịch trình, kế hoạch đào tạo của Học viện trong năm bị thay đổi, tạm hoãn. Học viện đã triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo một cách tích cực, linh hoạt, vừa mang lại hiệu quả về mặt phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo đã đề ra. Học viện cũng tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục, đào tạo; tăng cường đào tạo gắn lý luận với thực tiễn, tạo môi trường học tập đa dạng, sáng tạo thông qua các cuộc thi, hội thi học tốt cho học viên, góp phần tạo ra các sân chơi bổ ích giúp phát triển các kĩ năng mềm cho học viên.

Học viện tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý, giáo dục học viên, Trong học kỳ I, Học viện đã chủ động triển khai kế hoạch học tập, rèn luyện cho học viên các khóa học, hệ học theo chương trình đào tạo. Trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Học viện đã tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, trật tự nội vụ, vệ sinh tại Ký túc xá, duy trì nền nếp các hoạt động thuộc chế độ hàng ngày của học viên; quản lý học viên trực đảm bảo 100% quân số, theo phương châm “3 tại chỗ”; tổ chức rèn luyện nâng cao thể lực cho học viên đảm bảo phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới theo quy định. Tăng cường kiểm tra, quán triệt học viên chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, đặc biệt là vấn đề chào hỏi theo điều lệnh, tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý, giáo dục học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện tiếp tục được chú trọng, tập trung đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong học kỳ I, Học viện đã hoàn thiện hồ sơ thuyết minh 02 đề tài cấp Nhà nước; đăng ký mới, triển khai thực hiện 28 đề tài cấp cơ sở và tương đương, tiếp tục thực hiện 68 đề tài các cấp. Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Hiện Học viện đang thực hiện hồ sơ, thủ tục thành lập Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học; triển khai cuộc thi viết chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022.

Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì phần tham luận
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì phần tham luận

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2021 - 2022, dưới sự chủ trì của Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện, đại diện các đơn vị chức năng đã tham luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác trong học kỳ I, cũng như đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Đại diện các đơn vị chức năng tham luận tại Hội nghị
Đại diện các đơn vị chức năng tham luận tại Hội nghị

Theo đó, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong học kỳ II, Học viện tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác đảm bảo chính trị nội bộ, quản lý cán bộ. Phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, tinh thần dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. 

- Tiếp tục kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên theo quy định của Bộ Công an về Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ, giảng viên ở các học viện, trường CAND. Tập trung hoàn thành việc kiểm định, đánh giá các tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia.

- Triển khai thực hiện các đề tài khoa học các cấp đã được duyệt; nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ biên soạn các giáo trình, tài liệu dạy học, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, thi viết chuyên đề trong sinh viên, phấn đấu đạt nhiều giải cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

- Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác, tập trung tiến hành chuyển đổi số tại Học viện theo chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng hệ thống quản lý trường học thông minh.

Lãnh đạo Học viện trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ, giảng viên Học viện
Lãnh đạo Học viện trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ, giảng viên Học viện

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện đã quán triệt, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm các đơn vị chức năng cần tập trung triển khai trong học kỳ II. Với phương châm hành động và mục tiêu năm học đã đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên Học viện sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học đã đề ra, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh.

P.V

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT