Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế Tổ chức, quản lý hoạt động tự học đối với học viên đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện Chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế Tổ chức, quản lý hoạt động tự học tại Học viện CSND, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế tụ học, góp phần tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên trong Nhà trường. 

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao Báo cáo kết quả triển khai Quy chế Tổ chức, quản lý hoạt động tự học đối với học viên đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy tại Học viện CSND
Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao Báo cáo kết quả triển khai Quy chế Tổ chức, quản lý hoạt động tự học đối với học viên đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy tại Học viện CSND

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, quá trình triển khai Quy chế Tổ chức, quản lý hoạt động tự học đối với học viên đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy tại Học viện CSND đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:

Về thực hiện nhiệm vụ của giảng viên:  

- Giảng viên khi giảng dạy trên lớp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện Quy chế. 100% học viên được phổ biến về chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, tài liệu nghiên cứu và định hướng học tập nghiên cứu trong học phần. Giảng viên lên lớp đã căn cứ vào điều kiện cụ thể và đặc trưng của từng môn học, chuyên ngành để vận dụng phối hợp các phương thức giảng dạy đa dạng, tích cực để khuyến khích học viên tự học, tự nghiên cứu.

- Hoạt động giao nhiệm vụ tự học được giảng viên thực hiện trên Sổ đầu bài trực tuyến. Điều này vừa thúc đẩy quá trình công nghệ hóa tại Học viện, vừa thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý các nhiệm vụ tự học. Trên phần mềm Sổ đầu bài trực tuyến đã thống kê được 1.751 nhiệm vụ tự học được giảng viên giao cho học viên nghiên cứu, tìm hiểu sau mỗi bài học. Số lượng nhiệm vụ tự học được giao thể hiện sự chuyển biến tích cực, mang tính định hướng của giảng viên đối với hoạt động tự học của học viên.

- Công tác kiểm tra nội dung tự học trong vở tự học được tiến hành thường xuyên, liên tục. Hoạt động này được duy trì vào đầu mỗi giờ lên lớp và trong suốt quá trình học tập của học viên. 

Về thực hiện nhiệm vụ của học viên:

- Học viên các lớp hệ đào tạo chính quy cơ bản đã nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu tự học và nghiên cứu, thực hiện việc ghi chép đầy đủ các nội dung nghiên cứu vào vở tự học. Các lớp học đã tiến hành đăng ký mua vở tự học đảm bảo số lượng theo các môn học trong học kỳ. Thông qua hoạt động quản lý, kiểm tra vở tự học của học viên cho thấy 100% số học viên đều chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ tự học theo nội dung giảng viên đã giao, có ghi chép trong vở tự học. Trong đó, 8% học viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ tự học, trình bày cụ thể, rõ ràng, khoa học, sáng tạo; 60% học viên hoàn thành nhiệm vụ tự học đạt yêu cầu.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Ngoài những kết quả quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Quy chế tự học vẫn còn gặp phải những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: 

- Ý thức tự học của một bộ phận học viên chưa cao, việc chuẩn bị nội dung giảng viên giao cũng như việc ghi chép nội dung đã tìm hiểu, nghiên cứu trong các tài liệu học tập còn mang tính hình thức, sơ sài. 

- Việc tiếp cận các danh mục tài liệu phục vụ học tập còn hạn chế do học viên không được mượn tài liệu nghiệp vụ về nghiên cứu tại ký túc xá mà chỉ có thể nghiên cứu tại thư viện nghiệp vụ. 

- Thời gian cho hoạt động tự học của học viên còn hạn chế. Lịch học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa còn nhiều, do đó học viên chưa dành nhiều thời gian dành cho việc tự học.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đi sâu, đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Quy chế Tổ chức, quản lý hoạt động tự học; làm rõ những vướng mắc trong thực hiện hoạt động tự học, đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện CSND trong thời gian tới.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tự học của học viên trong thời gian tới, Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viên đề nghị các đơn vị, cá nhân trong Học viện CSND cần thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các đơn vị: Cần hoàn thiện cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ hoạt động tự học của học viên; Tăng cường công tác quản lý, giám sát, phối hợp thực hiện, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt được tinh thần, thái độ của học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tự học, xây dựng cơ chế quản lý phù hợp về hoạt động giao nhiệm vụ tự học, hướng dẫn tự học, chấm vở tự học, giảng viên lên lớp trong đơn vị. 

Đối với giảng viên: Bên cạnh truyền thụ kiến thức, giảng viên lên lớp cần khơi dậy ở học viên khát khao học tập, nghiên cứu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học viên. Xây dựng các nhiệm vụ tự học mang tính khai phóng, lựa chọn các vấn đề liên quan đến nội dung học phần, đưa ra các nhiệm vụ tự học mang tính gợi mở, định hướng để học viên tự tìm hiểu, nghiên cứu nắm được kiến thức đã học và có khả năng vận dụng để giải quyết các vấn đề liên quan. 

Đối với học viên: Thực hiện các quy định “5 có”: có tài liệu học tập; có vở ghi; vở tự học; có máy tính; có biểu mẫu thực hành theo Quy định. Xác định động cơ học tập, nâng cao kỹ năng tự học của bản thân; Tăng cường phát huy vai trò của các ban cán sự lớp, tập thể trong hoạt động tự học.

  PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT