Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2018 - 2019, triển khai chương trình công tác năm học 2019 - 2020
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục đào tạo - Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Cục Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ Công an, Cục Công tác Đảng, công tác Chính trị - Bộ Công an. Về phía Học viện CSND có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên thuộc Học viện.

Những điểm sáng trong năm học 2018 - 2019

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 - 2019. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cùng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ, Học viện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Cụ thể:

- Học viện đã làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, thông qua các hoạt động về nguồn, tình nguyện, tình nghĩa lớn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Từ đó, tạo nên sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Học viện, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của Học viện. 

- Các đơn vị trong Học viện đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong dạy học - quản lý - phục vụ; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm đúng mức; phong trào dạy giỏi phát triển sâu rộng; chất lượng đào tạo có những chuyển biến tích cực, trong đó các giải pháp, biện pháp đổi mới phương pháp dạy học và cách thức tổ chức đào tạo của Học viện đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND. Những cố gắng đó đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi bật nhất là thành tích giải Nhất toàn đoàn, giải Nhất lĩnh vực nghiệp vụ; giải Nhất lĩnh vực tiếng Anh cùng nhiều giải thưởng cá nhân khác của Đoàn Học viện CSND khi tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ các học viện, trường Đại học CAND năm học 2018 - 2019.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện trình bày tóm tắt báo cáo  tổng kết công tác năm học 2018 - 2019, triển khai chương trình công tác năm học 2019 - 2020
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 - 2019, triển khai chương trình công tác năm học 2019 - 2020

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND và phục vụ công tác thực tiễn, chiến đấu. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức nghiệm thu đạt loại Xuất sắc 02 đề tài khoa học cấp Nhà nước; tổ chức thành công 21 hội nghị, hội thảo khoa học lớn góp phần vào công tác tổng kết, phát triển lý luận và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Học viện đã triển khai xây dựng chiến lược công tác tổ chức, cán bộ mang tính bền vững, công khai, minh bạch theo đúng quy định; cử nhiều lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở trong và ngoài Ngành, trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu và lộ trình thực hiện Đề án phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, trong điều kiện Bộ Công an đang triển khai Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Học viện đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đại đa số cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, học tập, rèn luyện; nội bộ đoàn kết, đồng thuận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được đẩy mạnh, mở rộng và nâng tầm, được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Học viện đã ký kết 02 Bản Ghi nhớ hợp tác với Học viện Cảnh sát Vân Nam và Học viện Quốc gia Xri-lan-ca; tổ chức thành công 04 hội thảo, diễn đàn quốc tế, toạ đàm khoa học; 11 khoá tập huấn, 07 buổi báo cáo chuyên đề của các chuyên gia quốc tế cho nhiều lượt cán bộ, giảng viên, học viên. Học viện là cơ sở đào tạo đầu tiên được Bộ Công an cho phép thực hiện học kỳ trao đổi học viên quốc tế; trong năm học vừa qua đã thí điểm tổ chức trao đổi sinh viên của Học viện CSND Việt Nam sang học tập 1 học kỳ 4 tháng tại Đại học CAND Trung Quốc, Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và ngược lại, đã tổ chức đào tạo cho 13 sinh viên của 2 trường bạn tại Học viện CSND.

Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp và công tác hậu cần đời sống có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Năm học 2019 - 2020: Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của Học viện trong năm học 2018 - 2019, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Theo đó, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, năm học mới 2019 - 2020, trên cơ sở phương châm hành động của Bộ Công an là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Học viện CSND xác định chủ đề năm học của Học viện là: “Ổn định tổ chức, nâng cao năng lực, chuyên môn cán bộ và chất lượng, hiệu quả đào tạo học viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, với các nội dung trọng tâm như: Hoàn thiện mô hình tổ chức của Học viện theo mô hình mới của Bộ Công an; tiếp tục tập trung học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; các nghị quyết Hội nghị Trung ương và các chỉ thị của Ngành đến từng cán bộ, học viên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo theo hướng tăng cường khối lượng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác đào tạo của Học viện; nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên đảm bảo chính quy, kỷ cương, kỷ luật; gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác;  xây dựng môi trường Học viện Xanh - Sạch - Đẹp; phấn đấu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu kết luận tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện hy vọng, trong năm học mới, Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, siết chặt quản lý, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh trong Nhà trường, đoàn kết, đồng thuận gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà trường trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Với khẩu hiệu hành động của năm học: “4 Thi đua, 3 Đột phá”, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị chức năng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác,tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020.

P.V 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT