Hội nghị tổng kết công tác năm học 2020 - 2021 và triển khai công tác năm học 2021 - 2022

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện.

Thượng tá, TS Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo kết quả công tác năm học 2020-2021 và phương hướng trọng tâm năm học 2021-2022
Thượng tá, TS Cao Hoàng Long, Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo kết quả công tác năm học 2020-2021 và phương hướng trọng tâm năm học 2021-2022

Năm học 2020 - 2021, quán triệt phương châm hành động của Bộ Công an là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và chủ đề của năm học “Ổn định tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, toàn thể cán bộ, học viên Học viện đã cố gắng, nỗ lực thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm học. Đặc biệt, đã hoàn thành việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy mới và bố trí cán bộ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và đã đi vào ổn định.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020 - 2021
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020 - 2021

Các đơn vị trong Học viện đã chủ động triển khai các phong trào thi đua sôi nổi trong dạy học, quản lý, phục vụ; công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm đúng mức và phát triển (trong năm học, Học viện có thêm 08 Phó Giáo sư, 09 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ, 27 đồng chí được bổ nhiệm chức danh bậc cao cấp); chất lượng đào tạo có những chuyển biến tích cực, trong đó các giải pháp, biện pháp đổi mới phương pháp dạy học và cách thức tổ chức đào tạo của Học viện đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND.

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn, chiến đấu. Công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp và công tác hậu cần đời sống có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, học viên chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; giữ vững nề nếp, kỷ cương, đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020 - 2021
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020 - 2021

Công tác xây dựng đảng, công tác chính trị đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Học viện đã tổ chức thành công nhiều các hoạt động lớn như: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập Đoàn Nghệ thuật trống hội và cử hơn 1.000 học viên tham gia tập luyện, biểu diễn chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham gia tổ chức dân vận, an sinh xã hội, tình nguyện tại Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động túi an sinh tại quận Bắc Từ Liêm; cử gần 1.000 lượt cán bộ, học viên tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, Long An. Các hoạt động phong trào, tham gia các cuộc thi, hội thi tiếp tục đạt nhiều giải cao. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả với hình thức phù hợp để thích ứng với tình hình dịch Covid.

Đối chiếu với chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021, Học viện CSND đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương. Trong năm học, Học viện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; tổng kết năm học 2020 - 2021, Học viện vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 3 năm liên tục Học viện vinh dự được nhận danh hiệu này.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020 - 2021
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2020 - 2021

Bước sang năm học 2021 - 2022, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Học viện xác định chủ đề năm học là “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên”.

Theo đó, Học viện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác của Học viện, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác giáo dục đào tạo, triển khai đào tạo trực tuyến đối với một số môn học, hệ học phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, ưu tiên phát triển đào tạo các chuyên ngành thế mạnh, truyền thống của Học viện. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên để định hướng cho quy hoạch đào tạo, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

- Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy phù hợp với thực tiễn công tác Công an trong tình hình mới.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác; coi trọng công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công an ở địa bàn cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý học viên, đảm bảo tính chính quy, kỷ cương, kỷ luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác công tác tham mưu, đối ngoại và hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với nền quản trị tiên tiến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

- Duy trì tốt công tác hậu cần, phục vụ; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, học viên Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong năm học vừa qua. Trong năm học mới, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 55 năm ngày thành lập Học viện
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 55 năm ngày thành lập Học viện

Nhân dịp này, Học viện đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, Học viện CSND chủ động, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” tiến tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện (15/5/1968 - 15/5/2023). Phong trào thi đua đặc biệt được phát động từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/5/2023 với 03 đợt thi đua ngắn, gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/5/2022

- Đợt 2: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/12/2022

- Đợt 3: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023

Đợt thi đua đặc biệt được phát động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong toàn Học viện về truyền thống vẻ vang của Học viện CSND; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong công tác, học tập, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu, phục vụ và học tập nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm do Bộ Công an phát động; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT