Hội thảo khoa học: “Công tác truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân”
Toàn cảnh Hội thảo

Trong hoạt động quản lý Nhà nước nói chung, và quản lý Nhà nước về ANTT nói riêng, công tác truyền thông luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Làm tốt công tác truyền thông, sẽ giúp cho quá trình triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào sâu rộng thực tiễn đời sống xã hội. Bên cạnh đó, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến trong quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật, giúp cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng quán triệt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu quản lý nhà nước, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đứng trước những yêu cầu đó, đòi hỏi cần phát huy vai trò công tác truyền thông trong Công an nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác truyền thông trong Công an nhân dân đã được đầu tư, quan tâm đúng mức và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Với sự có mặt tích cực của các loại báo như báo giấy, báo hình, báo mạng...; các trang web chính thống của các cơ quan, đơn vị Công an...

Tuy nhiên, trước những biến đổi mau lẹ của tình hình, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, dẫn tới sự bùng nổ về thông tin, truyền thông với những luồng thông tin tích cực - tiêu cực, đúng - sai, chân thật - giả mạo xen lẫn, đặc biệt là các luồng thông tin tiêu cực tác động tới an ninh trật tự của các thế lực thù địch, bọn tội phạm, các vấn đề về an ninh phi truyền thống, tội phạm phi truyền thống... đòi hỏi cần thiết phải có các giải pháp hữu hiệu công tác truyền thông trong Công an nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng lý luận vào thực tiễn bảo đảm an ninh trật tự, ngày 16/4/2018, Tiểu ban Lý luận về trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học: “Công tác truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân”. Đại tá, GS. TS Trần Minh Hưởng, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công an, các tổng cục, cục, vụ; Công an các đơn vị, địa phương; các học viện, nhà trường trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, chuyên viên cao cấp…

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật, nguyên Phó Giám đốc Học viện CSND tham luận tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung chính:
- Nhận diện làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân;
- Phân tích, đánh giá các quy định về truyền thông trong lực lượng Cảnh sát nhân, phục vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội;
- Thực trạng và kinh nghiệm trong hoạt động thông tin và truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong bảo vệ Trật tự an toàn xã hội.
- Các kỹ năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong xử lý các vấn đề về truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Tại Hội thảo, các đại biểu cùng thống nhất: Bên cạnh những mặt tích cực công tác truyền thông trong Công an nhân dân, cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Các nội dung công tác truyền thông chưa thực sự gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; các nội dung truyền tải còn chưa đảm bảo tính kịp thời, toàn diện; đôi khi vấn đề truyền thông còn chạy theo xu thế, câu khách với các thông tin giật gân... Mặt khác, tình hình an ninh trật tự trên thế giới, trong khu vực và ở nước ta đang có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác truyền thông trong Công an nhân dân phải đổi mới, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đảm bảo chất lượng và yêu cầu đặt ra. Trong đó, công tác truyền thông trong Công an nhân dân phải gắn mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài, các tôn chỉ, mục đích với thực tiễn công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tình hình mới...

Tổng kết Hội thảo, Đại tá, GS. TS Trần Minh Hưởng - Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp sẽ được ghi nhận và đề xuất các đơn vị chuyên trách tiếp tục hợp tác nghiên cứu nhằm tìm ra các biện pháp hữu hiệu hơn nữa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT