Hội thảo khoa học: “Dạy học trực tuyến các môn LLCT & KHXHNV - Những vấn đề đặt ra đối với các trường CAND”

Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Học viện CSND. Cùng tham dự Hội thảo có 42 điểm cầu tại Cục Đào tạo, Bộ Công an và các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài ngành CAND.

Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo

Dạy học trực tuyến đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong giáo dục đại học hiện đại và đã được nhiều trường đại học áp dụng triển khai thực hiện với những mức độ, hình thức, đối tượng khác nhau và bước đầu đem lại kết quả tích cực, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục nói chung và giảng dạy các môn LLCT & KHXHNV trong các trường đại học nói riêng.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học trong lực lượng CAND, xuất phát từ đặc thù nội dung, phương pháp, đối tượng dạy học nên việc tổ chức đào tạo trực tuyến vẫn là một hình thức mới, chưa được nhiều trường triển khai bài bản. Tuy nhiên, trước xu thế giáo dục đại học trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 và điều kiện dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến khó lường, việc đưa vào áp dụng hình thức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học trong CAND là một yêu cầu tất yếu.

Đại diện Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tăng quà lưu niệm cho Học viện CSND
Đại diện Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tặng quà lưu niệm cho Học viện CSND

Với tinh thần đó, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học nhằm nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong tổ chức dạy học trực tuyến các môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn (LLCT & KHXHNV) tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và làm rõ những vấn đề đặt ra đối với việc tổ chức dạy học trực tuyến tại các trường CAND hiện nay. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 ý kiến tham luận của đội ngũ lãnh đạo, các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục tại nhiều trường đại học trong và ngoài ngành Công an.

Lãnh đạo Khoa LLCT & KHXHNV, Học viện CSND báo cáo đề dẫn Hội thảo
Lãnh đạo Khoa LLCT & KHXHNV, Học viện CSND báo cáo đề dẫn Hội thảo

Các ý kiến tham luận đều khẳng định vị trí, vai trò và sự cần thiết của việc tổ chức dạy học trực tuyến tại các trường đại học, cao đẳng nói chung và các trường CAND nói riêng. Xác định đây là một hình thức dạy học phù hợp với xu hướng giáo dục tiên tiến trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đảm bảo tốt lịch trình, kế hoạch và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hội thảo cũng tiếp tục khẳng định vai trò của các chủ thể trong tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến các môn LLCT & KHXHNV tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay. Trong đó đội ngũ giảng viên là chủ thể nòng chốt giữ vai trò quyết định; sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị quản lý giáo dục là vô cùng cần thiết trong quá trình triển khai tổ chức dạy học trực tuyến.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của đại biểu từ các điểm cầu
Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của đại biểu từ các điểm cầu

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến các môn LLCT & KHXHNV tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong và ngoài ngành Công an như: Kinh nghiệm, mô hình, cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến; những ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, của giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến các môn LLCT & KHXHNV.

Hội thảo cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong CAND thẳng thắn chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, vướng mắc và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến tại các trường CAND. Trên cơ sở đó đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy - học trực tuyến trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các đại biểu trong và ngoài lực lượng CAND đã tham gia Hội thảo và đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu, thiết thực góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến các môn học LLCT & KHXHNV tại các trường CAND trong thời gian tới. Kết quả và sự thành công của Hội thảo sẽ là cơ sở để Học viện CSND tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp hơn trong dạy học trực tuyến; xây dựng đội ngũ giáo viên dạy học trực tuyến đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của các môn LLCT & KHXHNV trong bối cảnh mới, tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong của Học viện trong khối các trường CAND về triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT