Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện tại các học viện, trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Tham dự Hội thảo có ThS Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ThS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc; Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện các trường đại học trong và ngoài lực lượng CAND; các công ty thiết bị và phần mềm phát triển thư viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và các nhà khoa học, các chuyên gia trong công tác thư viện.

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo

Trong những năm qua Bộ Công an đã triển khai nhiều kế hoạch hướng đến xây dựng hệ thống Thư viện Công an hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo, tích cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các Học viện, trường CAND trong tình hình hiện nay.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện tại các học viện, trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” được tổ chức nhằm mục đích đánh giá thực trạng về chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện, về hạ tầng mạng, hệ thống phần mềm chuyên dụng, cơ sở dữ liệu số, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện tại các Học viện, trường Công an nhân dân trong thời gian qua; xác định những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực thư viện phục vụ công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình hiện nay. Từ đó đề ra các giải pháp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của thư viện và hình thành hệ thống mạng lưới thư viện hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Học viện CSND nói riêng.

Hội thảo khoa học cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ làm công tác thư viện trao đổi, phân tích, đánh giá các cơ hội và thách thức đang đặt ra cho các thư viện đại học trong thời kỳ mới.

Thượng tá, TS Lê Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện CSND trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo
Thượng tá, TS Lê Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện CSND trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Quá trình tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 bài viết và 08 ý kiến tham luận trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn làm công tác thư viện trong và ngoài lực lượng CAND. Nội dung các tham luận đã thống nhất nhận định về vai trò của thư viện là động lực đóng góp vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường trong tình hình mới. Đánh giá tình hình thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số thư viện như: cơ sở hạ tầng công nghệ, tài nguyên thông tin số, phần mềm chuyên ngành, các trang thiết bị phục vụ số hóa tài liệu để quản trị thư viện điện tử, thư viện số, nguồn nhân lực phục vụ công tác thư viện… ảnh hưởng lớn đến khả năng liên thông, tích hợp, chia sẻ tài nguyên thông tin dùng chung trong hoạt động thư viện.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu cũng trao đổi, nhận diện những cơ hội và thách thức của hoạt động thông tin - thư viện trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ và sự bùng nổ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ rộng rãi. Từ đó đề ra phương hướng, giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm phát triển, hiện đại hóa công tác thư viện, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo của các học viện, trường Công an nhân dân trong thời gian tới.

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh Hội thảo khoa học hôm nay có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn. Nội dung các báo cáo tham luận rất phong phú, đa dạng, phản ánh đúng chủ đề Hội thảo. Nhiều kiến nghị, giải pháp được đưa ra mang tính toàn diện, đồng bộ, sát với thực tiễn, có thể triển khai ngay được trong thực tiễn giúp cho chất lượng hoạt động công tác thư viện ngày càng được nâng cao.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT