Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo các thông tư về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng phát biểu tại Hội thảo

Tham dự còn có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; các thành viên của đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Những năm qua, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, được coi là cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, từ sự ra đời của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cùng việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an đã đặt ra nhiều vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND.

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, Văn phòng Bộ Công an được lãnh đạo Bộ Công an giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà trường, địa phương xây dựng Dự thảo các thông tư về công tác nghiệp vụ cơ bản. Buổi Hội thảo cùng Học viện CSND là hoạt động đầu tiên trong công tác lấy ý kiến cho Dự thảo trình lãnh đạo Bộ.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo

Theo đó, trên cơ sở các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo tại đơn vị, các đại biểu đến từ các khoa, phòng, bộ môn đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đánh giá một cách nghiêm túc thực trạng, kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản…; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới; Tập trung nghiên cứu, rà soát những nội dung được nêu ra trong Dự thảo.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức đã tập hợp các ý kiến đóng góp, từ đó chọn lọc những tham luận có giá trị tham khảo nhằm xây dựng văn bản báo cáo trình Bộ Công an.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT