Kết quả đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân trong 2 năm 2018 - 2019
Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HĐ/BTCTW ngày 09/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; theo chỉ đạo của Bộ Công an, Học  Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị đến nay đã trải qua 02 năm (2018 - 2019). Bài viết xin đề cập đến một số nội dung cơ bản nhất có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân thời gian vừa qua.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Đào tạo Bộ Công an , Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Cục Đào tạo Bộ Công an, Học viện đã quán triệt sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Trên cơ sở quyết định của Đảng cộng sản Vệt Nam về đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính tri, đào tạo được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng; biết vận dụng kiến thức đã học để lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ mới.

Một trong các yêu cầu hết sức quan trọng bảo đảm tính pháp lý của quá trình đào tạo là nội dung chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu. Học viện CSND tuân thủ chương trình khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an ban hành. Dựa trên cơ sở đó đã tổ chức biên soạn các Đề cương chi tiết môn học; trong đó xác định được mục tiêu từng môn học, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, phân bổ các khâu giảng dạy và yêu cầu đối với từng học viên trong môn học. Nội dung chương trình hướng tới mục tiêu trang bị, cập nhật, bổ sung cho học viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống, hiện đại về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,học viên hiểu sâu, phân tích, tổng hợp được những kiến thức lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn công tác Công an. Đồng thời phát triển kỹ năng phân tích đường lối, chính sách và đánh giá đúng thực tiễn các vấn đề chính trị xã hội, nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo chỉ huy, năng lực vận động quần chúng, năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tổng kết thực tiễn, góp phần phát triển lý luận.

Trong quá trình chuẩn bị các điều kiện đào tạo, Học viện CSND đã tuân thủ tuyệt đối Quy chế đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quy chế đào tạo của Bộ Công an. Để đảm bảo thuận tiện và phù hợp với đặc thù đối tượng đào tạo trong lực lượng Công an, Học viện đã ban hành Quy chế đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Với bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện CSND có một đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đông đảo, cơ bản đáp ứng được quá trình đào tạo.  Bên cạnh đó, Học viện còn tranh thủ các nguồn lực chất lượng cao từ các cơ sở giáo dục khác và các tướng lĩnh, cán bộ nghiệp vụ trong lực lượng CAND để tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho học viên. Học viện CSND đã chuẩn bị những điều kiện phục vụ tốt nhất có thể dành cho hệ đào tạo này, bao gồm: Thư viện, tài liệu để phục vụ giảng dạy và học tập; hệ thống giảng đường; nơi ăn, ở của học viên đều được quan tâm chu đáo...

Quá trình tổ chức đào tạo, Học viện luôn chấp hành kế hoạch, lịch trình học tập, tuân thủ đúng kế hoạch, lịch trình học tập và giờ giấc lên lớp. Học viên có ý thức cao trong học tập, chấp hành nghiêm túc Quy chế, không có học viên nào vi phạm nội quy, quy chế đào tạo. Công tác tổ chức quản lý các lớp học được thực hiện rất nghiêm túc; Công tác thanh, kiểm tra cũng rất được chú trọng; Kết thúc mỗi môn học đều phát phiếu khảo sát để người học đánh giá về quá trình tổ chức, quản lý, chương trình đào tạo và năng lực giảng dạy của giảng viên để Ban tổ chức lớp sẽ tiếp thu ý kiến góp ý, điều chỉnh trong các môn học tiếp theo; Công tác tổ chức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được tổ chức theo đúng quy chế;  Công tác cấp phát, in ấn và quản lý hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp được giao cho một cán bộ chuyên trách đảm nhiệm và thực hiện theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về quản lý, cấp phát phôi bằng chứng chỉ.

Với sự nỗ lực, quyết tâm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, năm 2018 Học viện CSND tổ chức chiêu sinh và đào tạo 3 lớp với 188 học viên. Đến nay, mới có 01 lớp tập trung đã tốt nghiệp, còn lại 2 lớp không tập trung đang tiếp tục học tập. Năm 2019, Học viện CSND đã chiêu sinh 3 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị với 230 học viên, 01 lớp hoàn thiện kiến thức với 58 chỉ tiêu. Các lớp học đang tiến hành theo đúng kế hoạch đào tạo.

Quá trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện CSND, thời gian qua có những thuận lợi cơ bản sau là:
-  Học viện CSND nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng như: Ban Tổ chức Trung ương, Cục Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Lãnh đạo Bộ Công an, Cục đào tạo Bộ Công an; đặc biệt là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã rất quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ.
- Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo đều là những người có kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề. Quá trình lên lớp đảm bảo đúng theo yêu cầu nội dung chương trình, luôn có tinh thần trách nhiệm cao.
- Học viện CSND có cơ sở vật chất tốt, đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập;. Phòng học đều có hệ thống Camera quan sát nên thuận tiện cho quá trình quản lý lớp học.
- Các học viên đều xác định tư tưởng, yên tâm học tập, có ý thức cao trong học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, kế hoạch, lịch trình học tập và giờ giấc lên lớp.

Bên cạnh một số điều kiện thuận lợi như trên thì cũng còn một số tồn tại, khó khăn ảnh hưởng đến quá trình đào tạo như sau:
- Do tiêu chuẩn dành cho đối tượng của Bộ Công an cao hơn tiêu chuẩn bên ngoài nên chỉ tiêu tuyển sinh thường không đủ, phải kéo dài thời gian tuyển sinh.
- Hiện chưa có kinh phí riêng để phục vụ cho các hoạt động tổ chức, quản lý các lớp Cao cấp lý luận chính trị nên cũng ảnh hưởng đến quá trình thanh quyết toán đối với hệ học này.
- Do đặc thù của ngành Công an các chỉ tiêu đi học đều phải đăng ký từ năm trước để đầu năm sau mới được xét duyệt đi học. Do yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự nên một số thí sinh trúng tuyển nhưng không tham gia học tập.
- Tiêu chuẩn tuyển sinh của Bộ Công an cao hơn bên ngoài và có những tiêu chuẩn cần điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của ngành Công an cũng như độ tuổi và Chức danh tư pháp quy định nên có sự điều chỉnh lại. Chính những điều này cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu đào tạo hàng năm của Học viện CSND nói riêng và các Học viện CAND khi xét tuyển cao cấp lý luận chính trị, nhất là đối với hệ tập trung.
- Do Bộ Công an chưa có kinh phí dành riêng cũng như chưa có hướng dẫn việc thanh quyết toán liên quan đến công tác này nên việc thanh quyết toán còn gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đánh giá khách quan những thành quả và những hạn chế, khó khăn qua 02 năm đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện CSND, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện CSND trong thời gian tới, xin có một số kiến nghị sau đây:

Một là, về việc giao chỉ tiêu đào tạo: Đề xuất Ban Tổ chức Trung ương giao chỉ tiêu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho các trường CAND vào cuối năm trước để ngay đầu năm sau có thể chủ động trong kế hoạch, thông báo chiêu sinh, xét tuyển, nhập học kịp thời .

Hai là, về kinh phí đào tạo: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ kinh phí cho các học viên tham gia học tập cao cấp lý luận chính trị trong lực lượng CAND.

Ba là, ưu tiên tiêu chuẩn cho đội ngũ giảng viên được đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Đề nghị tạo điều kiện cho giảng viên các khoa, bộ môn, đơn vị tham gia giảng dạy các trường CAND được tham gia học tập ở trình độ cao cấp lý luận chính trị (không phụ thuộc vào các điều kiện khác như các đối tượng thông thường).

Bốn là, về đối tượng, tiêu chuẩn độ tuổi trong tuyển sinh: Đề nghị áp dụng quy hoạch lãnh đạo cấp Phó trưởng phòng được tham gia xét tuyển. Giao cho Bộ Công an linh hoạt trong việc xét tuyển các chức danh tư pháp tương đương (ví dụ: Chức danh Trưởng Nhà tạm giữ tương đương với Điều tra viên trung cấp nhưng không quy định trong danh mục đối tượng nên không được xét tuyển). Cho phép các cơ sở đào tạo có cơ chế  linh hoạt trong việc điều chỉnh chỉ tiêu giữa tập trung và không tập trung (tự điều chỉnh chỉ tiêu không tập trung sang tập trung khi phát sinh nhu cầu trong quá trình tuyển sinh).

Nhìn lại toàn bộ công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ năm 2018 đến năm 2019 đã cho thấy những kết quả bước đầu là hết sức khả quan. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức Trung ương, của Lãnh đạo Bộ Công an trong công tác này thì Học viện CSND cần tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hạn chế những tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo để sau 3 năm thử nghiệm, Học viện CSND sẽ được chính thức giao quyền đào tạo Cao cấp lý luận chính trị.

Tài liệu tham khảo:
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quyết định về việc ban hành khung chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, ngày 24/7/2017.
2. Bộ Công an, Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, ngày 28/3/2018.

Phạm Ngọc Cường
TS, Giám đốc trung tâm BDCD và GV, Học viện CSND

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT