Khai giảng 03 lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 3 năm 2020

Đến dự Lễ khai giảng còn có đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung Ương; Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và 157 học viên tham gia lớp học.

Công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng CAND chỉ thật sự vững mạnh về chính trị khi tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng được quán triệt đến tất cả các lĩnh vực công tác Công an; khi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Do đó, công tác đào tạo lý luận chính trị trong CAND ngày càng có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an vững vàng về chính trị, tư tưởng, đủ năng lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập lớp cho ban cán sự lớp
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập lớp cho ban cán sự lớp

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát năng lực của các trường CAND, Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định giao cho 03 cơ sở đào tạo trong CAND là Học viện CSND, Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND thí điểm 03 năm tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bắt đầu từ năm 2018, theo Chương trình khung thống nhất toàn quốc. Học viên hoàn thành chương trình học tập được nhận Bằng tốt nghiệp như các học viên học tập tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Khóa học gồm 03 lớp: 01 lớp tập trung và 01 lớp không tập trung học tập tại Học viện CSND, 01 lớp hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị. 

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện đề nghị Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao phối hợp với các đơn vị chức năng tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớp học diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch. Bên cạnh đó, kịp thời trao đổi với các đơn vị chức năng hoặc báo cáo Ban Giám đốc Học viện để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức.

Đồng chí Giám đốc Học viện hy vọng trong thời gian học tập, các học viên lớp học luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên và học viên, đồng chí Giám đốc học viện tin tưởng lớp tập huấn sẽ thành công tốt đẹp, đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

Đại biểu và học viên 03 lớp học chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu và học viên 03 lớp học chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT