Khai giảng các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị mở tại Học viện CSND năm học 2021 - 2022

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện; PGS. TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Đại tá, TS Đặng Việt Xô, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp cho Ban cán sự
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp cho Ban cán sự

Trong thời gian đào tạo cao cấp lý luận chính trị, các học viên sẽ được trang bị hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tri thức mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác...

Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản này sẽ giúp các học viên củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, vững tin vào đường lối cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn; rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn và nâng cao tính Đảng trong quá trình công tác, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh quy hoạch trong thời gian tới.

Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện khẳng định Lãnh đạo Bộ Công an luôn coi việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp là mục tiêu cốt yếu. Trong đó, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là tiền đề quan trọng để đội ngũ cán bộ hoàn thiện, nâng cao các kiến thức về lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác.

Các đại biểu và đại diện học viên các lớp chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu và đại diện học viên các lớp chụp ảnh lưu niệm

Từ mục tiêu đó, đồng chí đề nghị học viên các lớp thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Công an và Học viện, tham gia đầy đủ các buổi học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt; chủ động nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn công tác, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc, phức tạp tại địa phương, đơn vị.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT