Khai giảng lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2019 mở tại Công an thành phố Hải Phòng
Trao quyết định cho Ban cán sự 2 lớp học

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ và Chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đẩy mạnh xây dựng, triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của giai đoạn 2019-2020 và nghiêm túc quán triệt, triển khai trong toàn lực lượng Công an thành phố. 

Để tổ chức bồi dưỡng, trên cơ sở chương trình do Bộ Công an ban hành, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức lớp bồi dưỡng  Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2019. Các đồng chí tham gia lớp tập huấn là những cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an thành phố sẽ được bố trí đảm nhiệm các chức danh ở Công an xã và là nguồn cán bộ điều động đảm nhiệm chức danh ở Công an xã giai đoạn 2019-2020. 

Các đồng chí lãnh đạo và đại diện Ban cán sự 2 lớp chụp ảnh lưu niệm
Các đồng chí lãnh đạo và đại diện Ban cán sự 2 lớp chụp ảnh lưu niệm

Để tổ chức bồi dưỡng, trên cơ sở chương trình do Bộ Công an ban hành, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức lớp bồi dưỡng  Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2019. Các đồng chí tham gia lớp tập huấn là những cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an thành phố sẽ được bố trí đảm nhiệm các chức danh ở Công an xã và là nguồn cán bộ điều động đảm nhiệm chức danh ở Công an xã giai đoạn 2019-2020. 

Trước đó, ngày 12-12, UBND thành phố tổ chức họp triển khai Đề án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Theo Đề án, phương án điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã giai đoạn 1 (trước 31-12-2019), bố trí mỗi xã ít nhất 3 Công an xã chính quy để thành lập Chi bộ CA xã. Giai đoạn 2 (từ ngày 1-1-2020 đến trước ngày 31-12-2020), căn cứ quy định pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy, CATP tiếp tục bổ sung các chức danh phù hợp với tình hình thực tế...

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT