Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất giao nhiệm vụ cho ban cán sự lớp học

Đến dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện; đồng chí PGS.TS Phan Hữu Tích, Giảng viên cao cấp, Nguyên Vụ trưởng Vụ bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương - Giảng viên của lớp học.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng về tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật Đảng.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất phát biểu tại buổi lễ

 Trong thời gian 5 ngày, 255 học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được lĩnh hội 07 nội dung trong chương trình thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương. Mỗi nội dung đều được gắn kết chặt chẽ với tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân, gồm: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng; Công tác tổ chức; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác vận động quần chúng; Tổ chức và hoạt động của Đảng trong Công an nhân dân; Quy định 126-QĐ/TW về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị.

Đồng chí PGS.TS Phan Hữu Tích giảng dạy tại lớp học

Đây là những kiến thức có tính khái quát, cơ bản và cần thiết góp phần trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ cho hoạt động công tác Đảng của Bí thư và cấp ủy viên, đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, qua đó giúp các đồng chí Bí thư và cấp ủy viên chuyên trách nâng cao chuyên môn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mình tại đơn vị công tác.

Hải Yến

Phòng CTĐ, CTCT và CTQC

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT