Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4
Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên, Cục Đào tạo, Bộ Công an trao quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp

Tới dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên, Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và toàn thể học viên khóa học.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với lực lượng Công an nhân dân. Do đó, lớp học được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Học viện, phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thiếu tá Bùi Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần xác định mục đích học tập, luôn có ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của Ngành, nội quy, quy chế của Học viện; chủ động trao đổi, thu thập những thông tin, kiến thức hữu ích trong mỗi bài giảng. Đồng thời, mong muốn các các đơn vị chức năng sẽ chủ động phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, học viên thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nội dung, yêu cầu đào tạo đã đề ra.

P.V

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT