Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng
Ban cán sự lớp học ra mắt tại Lễ khai giảng

Đến dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện; TS Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng toàn thể học viên lớp học.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam đang phải đối diện với những thách thức trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh thông tin, an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Lợi dụng tốc độ truyền thông tin nhanh, các thế lực thù địch, phản động đã tăng cường hoạt động phát tán các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên không gian mạng, với mưu đồ làm suy giảm, xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên những dư luận xấu trong xã hội và phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Đáng chú ý hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang tập trung xuyên tạc về công tác chuẩn bị, công tác nhân sự của đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng
Đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng

Trước thực trạng trên, phát huy vai trò tích cực trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, Học viện CSND tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương, nhằm tăng cường trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ - đặc biệt là những người đang trực tiếp làm công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có thể nhận diện và xử lý các thông tin xấu, độc, thông tin giả trên không gian mạng. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ tự bảo vệ mình trước tác động tiêu cực của các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; nghiên cứu, tham mưu cho các cấp lãnh đạo đưa vào nội dung chương trình công tác những kỹ năng đã được tập huấn để truyền tải đến cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan, đơn vị mình và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, khuyến khích mọi người sử dụng không gian mạng một cách thiết thực, hiệu quả, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời mong muốn, Ban tổ chức lớp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học được diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

TS Đoàn Văn Báu báo cáo chuyên đề đầu tiên cho Lớp bồi dưỡng
TS Đoàn Văn Báu báo cáo chuyên đề đầu tiên cho Lớp bồi dưỡng

Ngay sau Lễ khai giảng, TS Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo chuyên đề đầu tiên: “Nhận diện và đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". 

 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT