Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Tham dự buổi lễ có đại diện các đơn vị chức năng trong Học viện, các đồng chí trong BCH Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên và học viên tham gia lớp tập huấn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ và là yêu cầu khách quan trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên đã ban hành Kế hoạch số 689 - KH/ĐUCS, ngày 11/01/2024 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ làm công tác đảng vụ, cán sự đảng và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên năm học 2023 - 2024 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Đảng tại Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc.

Thượng tá, TS Lã Xuân Thỏa, Phó Trưởng phòng Quản lý Học viên phát biểu tại lễ khai giảng
Thượng tá, TS Lã Xuân Thỏa, Phó Trưởng phòng Quản lý Học viên phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức trong 02 đợt với chương trình học tập được xây dựng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng. 

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, cán sự đảng các khoá, hệ học và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên sẽ được nghiên cứu, thấm nhuần vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ chi bộ trong công tác lãnh đạo và quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đảng; quy chế nêu gương cán bộ; công tác phát triển đảng cũng như công tác văn phòng đảng vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương ban hành trong thời gian qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp bồi dưỡng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp bồi dưỡng

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT