Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác đảng tại Đảng bộ Học viện CSND

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ và là yêu cầu khách quan trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện CSND đã ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác đảng thuộc Đảng bộ Học viện nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phương pháp tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo, tiến hành các nội dung công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng các tổ chức đảng trực thuộc.

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức trong 04 ngày với chương trình học tập được xây dựng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng. Các chuyên đề của lớp Bồi dưỡng sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên là lãnh đạo Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

TS Lê Thị Hà, Giảng viên chính, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng
TS Lê Thị Hà, Giảng viên chính, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác đảng tại Đảng bộ Học viện sẽ được nghiên cứu, thấm nhuần những quy định của Điều lệ Đảng, về tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên cũng như cán bộ làm công tác đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương ban hành trong thời gian qua.

Các đồng chí cấp ủy, đảng viên tham gia học tập tại lớp bồi dưỡng
Các đồng chí cấp ủy, đảng viên tham gia học tập tại lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng cũng góp phần trau dồi, tăng cường kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo các mặt công tác của đảng bộ, chi bộ. Trong quá trình học tập, các giảng viên sẽ tăng cường thảo luận, gắn nội dung bài học với tình hình đặc điểm và những vấn đề đang đặt ra của Đảng bộ Học viện và của từng đảng bộ, chi bộ và biện pháp tháo gỡ, mang lại hiệu quả thiết thực cho lớp bồi dưỡng.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT