Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Học viện
Đại biểu, học viên Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm

Đến dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo phòng CTĐ&CTCT, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và các giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học cùng 293 học viên tham gia Lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 9 buổi, các học viên sẽ được truyền đạt về 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung rất cơ bản mà các quần chúng ưu tú khi phấn đấu vào Đảng cần nắm vững. Từ đó, nhận thức, thái độ chính trị đúng đắn, phấn đấu để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT