Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 10/2022
Các đại biểu và đại diện học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tham dự chương trình có Đại tá, TS. Nguyễn Đăng Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; Thượng tá Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng CTĐ và CTCT - đơn vị chủ trì lớp Bồi dưỡng; Thượng tá Lưu Hùng Võ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ cơ sở phòng QLHV; Đại uý Đỗ Thị Tâm, giảng viên khoa LLCT&KHXHNV - giảng viên lớp bồi dưỡng cùng 109 đảng viên dự bị.

Đại tá, TS. Nguyễn Đăng Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo chương trình

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp học

Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, th­ường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cư­ờng sự lãnh đạo, sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, liên tục của Đảng. Xác định tốt vấn đề đó, trong những năm qua, Đảng ủy Học viện đã xây dựng nhiều Nghị quyết, ch­ương trình kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Học viện, các tổ chức quần chúng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu để không ngừng nâng cao số lượng, chất lư­ợng đoàn viên ­ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng kết nạp. Theo tinh thần đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy lập kế hoạch, tăng cư­ờng việc mở các lớp Bồi dư­ỡng đối tượng Đảng và Bồi d­ưỡng đảng viên mới. 

Đảng viên dự bị Đỗ Hoài Nam, B8D-D46 phát biểu tại Lễ khai giảng
Đảng viên dự bị Đỗ Hoài Nam, B8D-D46 phát biểu tại Lễ khai giảng

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nhằm giúp cho đảng viên mới hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đ­ường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay cũng như­ thời gian tới; về nhiệm vụ của ng­ười đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường quan điểm, nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, chủ động sáng tạo, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đư­ợc giao.

Đại uý Đỗ Thị Tâm, giảng viên khoa LLCT&KHXHNV giảng dạy tại lớp bồi dưỡng
Đại uý Đỗ Thị Tâm, giảng viên khoa LLCT&KHXHNV giảng dạy tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp học Bồi dưỡng lần này, các đồng chí đảng viên mới sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề về những nội dung cơ bản mà đảng viên mới cần nắm vững và quán triệt. Việc tham gia lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các đảng viên đang trong thời kỳ dự bị trước khi làm thủ tục chuyển đảng chính thức. 

Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, các cấp ủy đảng trong Học viện cần tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ly Ly

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT