Khai giảng lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an năm 2016 - 2017
Toàn cảnh Lễ khai giang

Tham dự buổi lễ có Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND, đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và các học viên tham gia khóa học.

 

Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND 

phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Trong thời gian 6 tháng, lớp học sẽ bổ sung cho các học viên những lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời trang bị những tri thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ Công an và các kỹ năng thực hành, các biện pháp nghiệp vụ CAND, góp phần bồi dưỡng cho các cán bộ, chiến sỹ tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngoài ngành có đầy đủ phẩm chất chính trị, có tri thức về pháp luật, nghiệp vụ, để có thể đảm nhận các yêu cầu công tác.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND yêu cầu các học viên cần chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của Nhà trường, nỗ lực phấn đấu trong học tập, luôn có tinh thần cầu thị, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc giữa lý luận và thực tiễn công tác, cùng tìm ra giải pháp, để khóa học đạt hiệu quả cao nhất.

Xuân Thanh

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT