Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch cán bộ khối Cảnh sát khóa 3 - năm 2017
Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá Mai Đức Hải - Cục Phó Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện cùng 94 học viên tham gia khóa học.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp trong lực lượng CAND giữ vai trò, vị trí quan trọng. Người lãnh đạo, chỉ huy vừa phải gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tuyệt đối tuân thủ điều lệnh, kỷ luật của ngành, vừa phải biết vận dụng những kỹ năng cần thiết để tổ chức, quản lý hoạt động của đơn vị, xử lý đúng đắn, phù hợp với mọi tình huống. Bởi vậy, việc tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo là yêu cầu cần thiết nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo có chất lượng cho Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng, GS. TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp

Trong thời gian từ ngày 02/10 đến ngày 31/10/017, các học viên sẽ được nâng cao nhận thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của khoa học lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng những vấn đề mới về pháp luật, nghiệp vụ.

Theo chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề chuyên sâu với hai phần chính: Những kiến thức chung về chính trị, pháp luậtKỹ năng lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh các chuyên đề chuyên sâu do các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia đảm nhận, Học viện CSND sẽ mời các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh CAND, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế để các học viên nắm bắt được những thông tin cần thiết, phục vụ cho công tác thực tiễn hiện nay.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng và Ban cán sự lớp học chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện đề nghị 94 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, các quy định của Học viện, trở thành tấm gương sáng cho học viên các khóa đào tạo trong Học viện noi theo.

An An

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT