Khai giảng lớp bồi dưỡng quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương năm 2017
Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Tới dự buổi lễ có Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá Mai Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND và 54 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương gồm nhiều chuyên đề chuyên sâu nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị; trang bị những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của khoa học lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng những vấn đề về pháp luật; kỹ năng lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo giải quyết tốt những mặt công tác nghiệp vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Ban tổ chức lớp học cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học theo đúng chương trình, kế hoạch đã đặt ra. Các học viên trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Học viện, tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động chia sẻ, trao đổi với giảng viên để hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác Công an nói chung, công tác của lực lượng CSND nói riêng, từ đó vận dụng có hiệu quả vào công tác chuyên môn cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy tại đơn vị.

PV

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT