Khai giảng lớp bồi dưỡng quy hoạch chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND, khóa 2 - năm 2020
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện tuyên bố khai giảng lớp bồi dưỡng
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện tuyên bố khai giảng lớp bồi dưỡng

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và 89 học viên thuộc 06 Cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và 21 đơn vị địa phương.

Khóa học được tổ chức trong vòng 18 ngày, bao gồm 29 chuyên đề theo chương trình khung của Bộ Công an. Bên cạnh đó, Học viện CSND đã cập nhật, bổ sung một số nội dung mới nhằm nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trang bị những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của khoa học lãnh đạo quản lý; những vấn đề mới về lãnh đạo chỉ huy và xây dựng lực lượng CAND; những vấn đề mới về pháp luật, nghiệp vụ công tác Công an.

Về đội ngũ giảng viên, Học viện CSND đã lựa chọn mời các đồng chí giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong kỹ năng lãnh đạo và quản lý, nhiều đồng chí là giảng viên cấp tướng trong lực lượng CAND, các đồng chí lãnh đạo ở các Cục, Vụ, Viện nghiệp vụ trong lực lượng CAND có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế nhằm giúp các học viên có thêm thông tin cần thiết phục vụ công tác thực tiễn hiện nay ở đơn vị, địa phương.

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên trao Quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên trao Quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị chức năng trong Học viện phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớp học diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đã đặt ra.

Đối với các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đồng chí chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của Học viện CSND và đơn vị quản lý lớp học; phát huy tinh thần gương mẫu trong học tập, nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế công tác của bản thân nhằm nâng cao chất lượng khóa học.

Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phỉ về phòng chống dịch bệnh, các học viên phải thực hiện nghiêm quy định về việc đeo khẩu trang trong mỗi buổi học, rửa tay sát khuẩn và thường xuyên cập nhật thông tin với cán bộ quản lý lớp. Trong trường hợp có tiếp xúc hoặc có liên quan đến các ca bệnh, cần khẩn trương chủ động báo cáo Ban tổ chức lớp học và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp bồi dưỡng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp bồi dưỡng

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT