Khai giảng lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị mở tại Công an thành phố Hải Phòng
Cán bộ, giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm

Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên, Học viện Cảnh sát nhân dân; lãnh đạo Phòng PX01, Công an thành phố và 160 học viên là cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Hải Phòng.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 01/7/2019, sẽ bổ sung cho các học viên những kiến thức cơ bản về học thuyết, luận cương chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, trang bị những tri thức đặc thù công tác của lực lượng CAND cũng như các kỹ năng thực hành các biện pháp nghiệp vụ CAND. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia khóa học có đầy đủ phẩm chất chính trị, tri thức về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ để phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu.

Phát biểu tại lễ Khai giảng, đại diện lãnh đạo PX01 Công an thành phố đề nghị các học viên phải tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch; chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, rèn luyện của Học viện CSND, Công an thành phố để tiếp thu tốt khối lượng kiến thức các giảng viên truyền thụ. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kết hợp tốt việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác để giải quyết hiệu quả các vấn đề do thực tế công tác đặt ra… Về phía PX01, Công an thành phố sẽ tổ chức quản lý, hướng dẫn để lớp học sớm đi vào nền nếp; tạo điều kiện tốt nhất để học viên học tập đạt kết quả cao. Các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố cũng sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT