Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2018
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện tuyên bố khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2018

Đến dự Lễ Khai giảng có đồng chí Vũ Văn Vượng, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an. Về phía Học viện CSND có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và toàn thể học viên tham gia lớp học.

Nói về vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng…”.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng CAND chỉ thật sự vững mạnh về chính trị khi tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng được quán triệt đến tất cả các lĩnh vực công tác Công an; khi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Do đó, công tác đào tạo lý luận chính trị trong CAND là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an vững vàng về chính trị, tư tưởng, đủ năng lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát năng lực của các trường CAND, Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định giao cho 03 cơ sở đào tạo trong CAND là Học viện CSND, Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND thí điểm 03 năm tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bắt đầu từ năm 2018, theo Chương trình khung thống nhất toàn quốc. Học viên hoàn thành chương trình học tập được nhận Bằng tốt nghiệp như các học viên học tập tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện CSND đã tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức khóa học đầu tiên, năm 2018. Khóa học lần này gồm 03 lớp: 01 lớp tập trung và 01 lớp không tập trung học tập tại Học viện CSND, 01 lớp không tập trung học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập cho Ban cán sự lớp học

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, Học viện CSND nhất quán tuân thủ đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an về Chương trình, quy chế đào tạo, giáo trình Cao cấp lý luận chính trị. Việc lựa chọn đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tâm huyết và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy ở lĩnh vực này cũng được lựa chọn kỹ càng từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện CSND, Học viện Chính trị CAND và các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an. Giáo trình tài liệu phục vụ khóa học được lựa chọn, biên soạn theo các chuyên đề phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng CAND để học viên tham khảo thuận lợi và tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị các học viên cần sắp xếp thời gian công tác hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập trên lớp và những quy định của Ban tổ chức lớp học nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian học tập.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an một lần nữa khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng, đặc biệt là trong tình hình mới, đất nước ta đang rất cần đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đó, việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong. Đồng chí Phó Cục trưởng tin tưởng, với vai trò là cơ sở giáo dục trọng điểm của Bộ Công an, và là một trong những trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực, Học viện CSND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên khóa học

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT