Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Hà Giang

Lớp cao cấp lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Hà Giang có 48 học viên,là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong diện quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương của Công an tỉnh. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cập nhật mới những tri thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội. Qua đó, giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy khoa học, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác Công an, đồng thời góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Học viện tuân thủ theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an về nội dung, chương trình và quy chế đào tạo với yêu cầu cao nhất.

Nhân dịp này, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công an và Học viện CSND đã quan tâm, tạo điều kiện mở lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Công an tỉnh Hà Giang, đồng thời đề nghị Ban quản lý lớp học và các học viên chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nội quy, quy định của Học viện và của Công an tỉnh, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, bảo đảm việc học tập nghiêm túc và đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT