Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Công an tỉnh Sóc Trăng
Quang cảnh Lễ khai giảng
Quang cảnh Lễ khai giảng

Lớp Cao cấp lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu. Trong thời gian 8 tháng, các học viên sẽ được trang bị 19 môn học và một số chuyên đề. Trong đó có những chuyên đề mang tính thời sự như: Biến đổi khí hậu toàn cầu và ứng phó của Việt Nam; Bảo vệ an ninh nội bộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay…

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND trao Quyết định phân công Ban cán sự lớp học
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND trao Quyết định phân công Ban cán sự lớp học

Đồng thời, hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội.

Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Lễ khai giảng
Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Đại tá Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: công tác đào tạo lý luận chính trị trong Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an vững vàng về chính trị, tư tưởng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, đề nghị các học viên cần nghiên cứu một cách sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đó, xây dựng cho mình lập trường cách mạng, tư duy khoa học, vận dụng sáng tạo những kiến thức mới vào thực tiễn công tác.

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng
Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Học viện CSND trong tổ chức khóa học. Công an tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác quản lý học viên theo đúng quy định, góp phần tổ chức thành công khóa học.

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

Minh Tấn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT