Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng những văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND khóa 2
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ CAND luôn được Bộ Công an, Học viện CSND quan tâm, thường xuyên tổ chức cho cán bộ tham gia học tập các khóa dài hạn, ngắn hạn để có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ, cập nhật bổ sung những kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ phù hợp tình hình thực tiễn. Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng những văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND là đúng theo chủ trương của Bộ Công an về công tác đào tạo cán bộ.

Để cập nhật kịp thời các Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Học viện đã xây dựng, biên soạn chương trình lớp học gồm 12 chuyên đề, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND, chủ yếu là pháp luật hình sự, tố tụng hình sự.

Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn

Để lớp học đạt yêu cầu đề ra, Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện lớp học chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành, của Học viện trong quá trình tập huấn, sắp xếp thời gian học tập, chủ động nghiên cứu, trao đổi với giáo viên để tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Ban Tổ chức lớp học và các đơn vị chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lớp học diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, đồng thời thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT