Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp tập huấn
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Đến dự lễ khai giảng có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện và 172 học viên tham dự lớp tập huấn.

Trong bối cảnh các cấp, các ngành, địa phương đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đã tăng cường hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là phát tán thông tin xấu, độc và thông tin giả xuyên tạc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nhằm mục đích gây chia rẽ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và Nhân dân.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp tập huấn cho đại diện lớp học
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp tập huấn cho đại diện lớp học

Trước thực trạng trên, phát huy vai trò tích cực trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, Học viện CSND tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho 172 cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, nhằm tăng cường trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ - đặc biệt là những người đang trực tiếp làm công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có thể nhận diện và xử lý các thông tin xấu, độc, thông tin giả trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ tự bảo vệ mình trước tác động tiêu cực của các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; nghiên cứu, tham mưu cho các cấp lãnh đạo đưa vào nội dung chương trình công tác những kỹ năng đã được tập huấn để truyền tải đến cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan, đơn vị mình và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, khuyến khích mọi người sử dụng không gian mạng một cách thiết thực, hiệu quả, văn minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và thông tin giả trên không gian mạng góp phần bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho Công an các đơn vị, địa phương miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Đồng thời mong muốn, Ban tổ chức lớp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học được diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bắt đầu tham gia học tập theo kế hoạch
Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bắt đầu tham gia học tập theo kế hoạch

P.V

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT