Khai giảng lớp tập huấn phương pháp giảng dạy, kỹ năng sử dụng vi tính, phương tiện hỗ trợ giảng dạy
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định thành lập lớp học cho Ban cán sự lớp


Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tập trung đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy, khai thác có hiệu quả, hợp lý các thiết bị kỹ thuật, thiết bị chuyên dung được trang bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đề nghị: 

- Đối với đơn vị quản lý và giáo viên giảng dạy: Cần phối hợp với các đơn vị chức năng để chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cho lớp học được diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giảng viên trong quá trình giảng dạy. Chuẩn bị đầy đủ và hỗ trợ kịp thời các điều kiện cần thiết về học tập, nghiên cứu của học viên.Kịp thời trao đổi với các đơn vị chức năng hoặc báo cáo Ban Giám đốc Học viện để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức lớp học.

- Đối với các đồng chí học viên: Cần xác định động cơ, mục đích học tập nghiêm túc, từ đó nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành chương trình tập huấn với kết quả cao nhất. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngành và của Học viện trong quá trình học tập. Kịp thời báo cáo, đề xuất Học viện và lãnh đạo đơn vị những vấn đề, vướng mắc khó khăn cần phải giải quyết.

Đồng chí Phó Giám đốc tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên và học viên, lớp tập huấn sẽ thành công tốt đẹp, đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT