Khai giảng lớp tập huấn quy trình, phương pháp kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học
Ban cán sự lớp ra mắt tại lễ khai giảng
Ban cán sự lớp ra mắt tại lễ khai giảng

Tới dự lễ khai giảng có Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện và toàn thể 120 học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được thực hiện theo Kế hoạch về nhiệm vụ khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân năm học 2020 - 2021 của Bộ Công an, trong đó có nhiệm vụ về tự đánh giá chương trình đào tạo. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT- BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Tuy nhiên, hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo là hoạt động mới đối với Học viện CSND nói riêng và các trường CAND nói chung. Đây là một nội dung lớn của công tác kiểm định, đòi hỏi phải có sự trang bị về kiến thức và được tập huấn cụ thể. Trước yêu cầu đó, Học viện CSND tổ chức lớp tập huấn lần này với mục đích bồi dưỡng kiến thức về quy trình, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo. Đồng thời giúp Học viện chủ động thực hiện hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo và kiểm định chương trình đào tạo khi có yêu cầu của Bộ Công an.

Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề: Giới thiệu tổng quan bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn cách thức, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng; Công tác triển khai, quy trình và phương pháp thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phân tích các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin, minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá; Trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đại học đã có chương trình đào tạo được kiểm định. Giảng viên được mời tham gia giảng dạy lớp tập huấn là những đồng chí lãnh đạo, chuyên gia về lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học uy tín tại Việt Nam.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 05/10/2020 đến ngày 16/10/2020 với sự tham gia học tập của 120 học viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác giáo vụ của các đơn vị giảng dạy và đơn vị quản lý giáo dục trong Học viện. Đây là đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tham gia vào hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo của Học viện khi có yêu cầu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị trong Học viện phối hợp chặt chẽ với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trong tổ chức lớp học, đảm bảo các điều kiện học tập theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiêm túc chấp hành quy chế, nội quy của Học viện, tập trung nghiên cứu các nội dung được giảng dạy và tích cực tham gia thảo luận, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của các giảng viên để khóa học đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó, đảm bảo sự thành công cũng như hiệu quả của lớp tập huấn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT