Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các Hội thi năm học 2018 - 2019

 

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi khối học viên”
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi khối học viên”

Trong thời gian qua, Hội thi “Nữ học viên chuẩn về điều lệnh, trật tự nội vụ” được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt cho nữ học viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành nền nếp, kỷ luật, kỷ cương về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ, Nghi lễ Công an nhân dân; nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi hội phụ nữ khối học viên về công tác quản lý, điều hành và thực hiện chế độ tự quản trong học tập, rèn luyện, công tác triển khai, vận dụng thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Phụ nữ các cấp. Thông qua Hội thi, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các chi hội phụ nữ khối học viên, giúp các chi hội có điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác điều lệnh, trật tự nội vụ và hiểu biết về hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi “Nữ học viên chuẩn về điều lệnh, trật tự nội vụ”
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi “Nữ học viên chuẩn về điều lệnh, trật tự nội vụ”

Cùng với đó, Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi khối học viên” đã tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đồng chí Bí thư chi bộ, cán sự đảng, các chi bộ và đảng viên, học viên các khóa, hệ học đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ Bí thư chi bộ các lớp học trong công tác lãnh đạo, quản lý phong trào học tập, rèn luyện và công tác xây dựng đảng, phát triển đảng khối học viên, đánh giá năng lực Bí thư các chi bộ.

Kết quả của hai Hội thi đều được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đánh giá cao. Qua đó khẳng định, Học viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả hơn những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này nhằm đảm bảo tính kỷ luật, sức mạnh, ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện của mỗi học viên Học viện.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT