Khen thưởng Hội thi đánh giá kết quả tập huấn Điều lệnh năm học 2018 - 2019
Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tập luyện và tham gia Hội thi

Hội thi Điều lệnh, quân sự võ thuật CAND được tổ chức thường niên nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên Học viện nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện điều lệnh CAND; nắm chắc các nội dung trong quy định của điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; đặc biệt là những nội dung văn bản mới của Bộ Công an về công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND để thực hiện thống nhất trong toàn Học viện. Thông qua Hội thi, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong công tác chấp hành chế độ điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND và rèn luyện tư thế, lễ tiết tác phong; nâng cao chất lượng công tác, học tập góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Theo đó, cán bộ, giảng viên Học viện đã tham gia tập huấn nghiêm túc theo quy định với 02 đợt: đợt 01 từ ngày 21 - 29/11/2018 và đợt 02 từ ngày 03 - 11/12/2018. Hội thi kiểm tra đánh giá diễn ra từ ngày 26 - 28/12/2018 và đạt được kết quả tốt với 34 đội dự thi và gần 1000 cán bộ, giảng viên các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm thuộc Học viện.

Tại buổi lễ chào cờ tháng 3/2019, Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện đã trao Giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tập luyện và tham gia Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm học 2018 - 2019.

Danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng:

Tập thể:
1.    Phòng Quản lý học viên - Giải Nhất
2.    Bộ môn Quân sự võ thuật, thể dục thể thao - Giải Nhì
3.    Phòng Tổ chức cán bộ - Giải Nhì
4.    Văn phòng Học viện - Giải Ba
5.    Trung tâm Huấn luyện và thực hành nghiệp vụ - Giải Ba
6.    Phòng Khảo thi và đảm bảo chất lượng đào tạo - Giải Ba
7.    Phòng Hợp tác quốc tế - Giải Ba

Cá nhân:
1.    Đ/c Lê Văn Tư - Phó Trưởng Phòng Quản lý học viên
2.    Đ/c Hoàng Văn Mạnh - Phó Trưởng Bộ môn Quân sự võ thuật, thể dục thể thao
3.    Đ/c Bùi Quốc Tuấn - Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
4.    Đ/c Hoàng Xuân Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Học viện
5.    Đ/c Trần Hải Âu - Trưởng khoa Luật
6.    Đ/c Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Ly Ly

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT