Khóa D44, D32 - 33 Lào xuất quân thực hành chính trị - xã hội
Các đại biểu và học viên dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự lễ xuất quân có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Học viện cùng 337 học viên Khóa D44, D32 - 33 Lào.

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn liền giữa lý luận và thực tiễn, Học viện CSND là đơn vị đầu tiên trong các trường CAND triển khai đổi mới mô hình thực hành, thực tập cho sinh viên, trong đó có việc tổ chức cho sinh viên đi thực hành chính trị sau khi kết thúc năm học thứ nhất. 

Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong chương trình giáo dục, đào tạo của Học viện đối với học viên sau khi học xong các môn lý luận chính trị. Chương trình được tổ chức nhằm giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; rèn luyện bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm giao tiếp, khả năng vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và kỹ năng sống cho học viên.

Tại lễ xuất quân, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đề nghị cán bộ, học viên tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của Học viện và Ban chỉ đạo thực hành chính trị - xã hội; nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở và ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, luôn sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, trong quá trình thực hành chính trị - xã hội tại địa phương, phải luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Bộ Công an, Học viện CSND và của địa phương. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chế độ quản lý học viên tại địa bàn; tôn trọng phong tục, tập quán của gia đình, địa phương; luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo quản, sử dụng tài liệu nghiệp vụ của ngành Công an.

Thứ ba, luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào trong quá trình thực hành chính trị - xã hội; tích cực xâm nhập thực tế, chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hành chính trị - xã hội được giao.

Thứ tư, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc, sinh hoạt, ăn, ở với quần chúng nhân dân; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Bình; tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng đội, đặc biệt là các bạn học viên quốc tế cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, thường xuyên giữ mối liên hệ với đơn vị, đội ngũ cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm; kịp thời đề xuất, báo cáo với Ban chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, Công an địa phương và Học viện giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với niềm tự hào là cán bộ, học viên của Học viện CSND - đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Phó Giám đốc tin tưởng, các đồng chí cán bộ, học viên đi thực hành chính trị - xã hội đợt này sẽ luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tích chung của Học viện trong năm học 2019 - 2020.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT