Kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định kiện toàn tổ chức đảng cho các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định kiện toàn tổ chức đảng cho các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở

Tại buổi lễ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Đảng ủy Học viện CSND đã trao các quyết định giải thể cho 04 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ cơ sở; giữ nguyên trạng 06 đảng bộ cơ sở và 12 chi bộ cơ sở; thành lập mới 03 đảng bộ cơ sở và 05 chi bộ cơ sở; đổi tên 03 đảng bộ cơ sở và 01 chi bộ cơ sở tương ứng với tổ chức bộ máy của Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định kiện toàn tổ chức đảng cho các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định kiện toàn tổ chức đảng cho các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở

Như vậy, hiện nay Đảng bộ Học viện CSND có 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 18 chi bộ cơ sở với gần 4.000 đảng viên - là Đảng bộ có số lượng đảng viên nhiều nhất trong hệ thống các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo mô hình của đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, yêu cầu tăng cường công tác hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng ủy CATW; nhanh chóng tổ chức Đại hội đúng quy định, đúng quy trình và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện cũng kêu gọi đảng viên, cấp ủy lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thẳng thắn trên cơ sở tinh thần xây dựng, góp ý với đồng chí, đồng đội để tổ chức thành công Đại hội các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng yêu cầu và nội dung đã được đề ra trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy CATW về Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT