Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND

Tham dự Hội thảo có Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; Thiếu tướng, TS Đào Ngọc Dinh - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các cục nghiệp vụ; các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ thực tiễn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và phương hướng nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Công an nói chung và các trường CAND nói riêng.

Bám sát định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, Học viện CSND đã và đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, Học viện đã hoàn thành tham mưu xây dựng Đề án và được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an vào năm 2015, mục tiêu đến năm 2025, Đảng ủy Học viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu, hoàn thiện các điều kiện để Học viện được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn Quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học
Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Học viện đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hiện nay, Học viện CSND là nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao đứng đầu trong các trường CAND đáp ứng tốt yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đã có nhiều đóng góp trong việc hoạch định, xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác Công an. Nhiều kết quả nghiên cứu của Học viện đã được ứng dụng, giải quyết nhiều vấn đề mà lý luận cũng như thực tiễn công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự đặt ra ở nước ta hiện nay. 

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Học viện đã không ngừng phát triển trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an, có uy tín trong hệ thống các trường đại học; từng bước xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp chức năng, nhiệm vụ trường đại học trọng điểm với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn về trình độ và cơ cấu chức danh; cơ sở vật chất được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiến tới đạt chuẩn theo quy mô đào tạo và yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số phục vụ công tác giáo dục, đào tạo đạt được những kết quả quan trọng.

Quán triệt và và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Giám đốc Học viện CSND đã ban hành kế hoạch về tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.  

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã tập trung làm rõ những quan điểm, định hướng và chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND về nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thực tiễn và yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị thuộc Học viện CSND trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng CAND; Kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện đánh giá, ghi nhận các ý kiến phát biểu, tham luận thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị cao. Qua đó, đề nghị Ban tổ chức nhanh chóng tổng hợp, tham mưu, đề xuất các nội dung kiến nghị, giải pháp của các đại biểu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND trong thời gian tới.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT