Nâng cao công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện CSND
Toàn cảnh Hội thảo

Tới dự Hội thảo còn có Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly - Cục Trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; TS Trương Thị Tố Nga - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các trường CAND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND.

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện CSND đã dần đi vào nề nếp, các đơn vị giảng dạy tích cực đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá nhằm đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, sự cố gắng của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Việc triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học đảm bảo quy chế dân chủ trong quá trình đào tạo; thiết lập được kênh thông tin trao đổi giữa “cơ sở đào tạo - người được đào tạo - người sử dụng sản phẩm đào tạo”, thể hiện đúng khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Học viện đã đề ra.

Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập quốc tế; đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học trong nước và quốc tế, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện CSND vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến lộ trình phấn đấu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019.

Trước tình hình đó, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia” nhằm tổng kết, đánh giá lại những thành công, hạn chế sau 05 năm thực hiện, từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất khảo thí, đảm bảo chất lượng, sớm đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia vào năm 2019.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 12 tham luận của các đại biểu đến từ Cục Đào tạo; Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện ANND; Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND… với các nội dung liên quan tới công tác hoàn thiện và ban hành quy định về nghiệm thu, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi; nghiên cứu, xây dựng nội dung phục vụ đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục, các tiêu chí của trường đại học đạt chuẩn quốc gia và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia tại Hội thảo; đồng thời khẳng định, những ý kiến đóng góp tích cực sẽ được Nhà trường ghi nhận và sớm triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tuy nhiên, để công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện CSND phát triển hơn nữa, Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang đề nghị các đơn vị chức năng trong Học viện cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Đối với công tác khảo thí: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cần nhanh chóng hoàn thiện và ban hành quy định về quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần dành cho các hệ học. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong việc ban hành các bản pháp quy về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại Học viện trong thời gian tới.

Đối với công tác đảm bảo chất lượng đào tạo: Nghiên cứu, xây dựng nội dung phục vụ đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục, các tiêu chí của trường đại học đạt chuẩn quốc gia để tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện các điều kiện đánh giá ngoài đối với Học viện CSND và tự đánh giá theo tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến phản hồi của Công an các đơn vị địa phương về chất lượng học viện Học viện sau khi tốt nghiệp, cũng như ý kiến phản hồi của học viên đã tốt nghiệp về chương trình và chất lượng đào tạo của Nhà trường, để từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Tiến hành hành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy các lớp trong và ngoài Học viện định kỳ, đột xuất hoặc thường xuyên trong năm học. Đồng tời, tiếp tục khai công tác chấm thẩm định bài thi hết học phần nhằm đánh giá khách quan, toàn diện nhất về chất lượng đào tạo; tổ chức thường xuyên, định kỳ theo từng học kỳ của năm học.

An An

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT