Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

Tham dự có đồng chí Đại tá, TS Lê Thơm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường; Đại tá Đoàn Hồng Hiệu, Phó Giám đốc, Thử trưởng CQCSĐT Công an tỉnh Cao Bằng; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và học viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Trong những năm qua, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt trong phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng với tính chất và hậu quả ngày càng lớn; gây phức tạp về an ninh, trật tự, tác động đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó chủ công, nòng cốt là lực lượng CSND đã chủ động, tích cực tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; từng bước nâng cao được hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được đã thể hiện, khẳng định được vị trí nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên của lực lượng CSND; được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thượng tá. PGS.TS Phạm Tiến Dũng - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo
Thượng tá. PGS.TS Phạm Tiến Dũng - Trưởng Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản theo chức năng của lực lượng CSND trong thời gian qua vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận, đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện để nâng cao hiệu quả phòng, chống loại tội phạm này trong thực tiễn.

Xuất phát từ thực trạng trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã giao Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân”. 

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe những ý kiến của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp tiến hành công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; làm rõ những khó khăn, vướng mắc về lý luận, thực trạng, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể, thiết thực trong hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản theo chức năng của lực lượng CSND trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định các tham luận được trình bày tại Hội thảo có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh đúng chủ đề Hội thảo; nhiều kiến nghị, giải pháp được đưa ra mang tính toàn diện, đồng bộ, bám sát các vấn đề lý luận và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị Ban tổ chức Hội thảo tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học tham luận trực tiếp tại Hội thảo và đăng trên kỷ yếu để xây dựng và hoàn thiện báo cáo; từ đó tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản theo chức năng của lực lượng CSND.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT