“Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới”

Tham dự hội thảo về phía đại biểu ngoài lực lượng CAND có TS Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT và Du lịch; đại diện lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam, Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc, Thư viện Quân đội, Trung tâm Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội.... Về phía đại biểu trong lực lượng CAND có Thượng tá Nguyễn Quang Thắng - Phó Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc X01, X02, X03, Bộ Công an; lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ và Thư viện các Học viện, trường CAND...

Thư viện đại học là một thành tố không thể thiếu trong thiết chế giáo dục đại học và được coi như giảng đường thứ hai - nơi hỗ trợ đắc lực nhất để người học nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự cập nhất kiến thức. Chất lượng dạy và học gắn liền với chất lượng dịch vụ thư viện, hay nói cách khác cải thiện chất lượng thư viện là điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Nhận thức được vai trò quan trọng của thư viện đối với công tác giáo dục, đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã luôn quan tâm đầu tư, phát triển Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát tương xứng với sự phát triển hoạt động đào tạo của Học viện và thực sự đã đưa Thư viện trở thành giảng đường thứ hai trong Học viện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền giáo dục của nước ta đang chuyển đổi phương thức đào tạo với chủ trương “lấy người học làm trung tâm” và tăng cường mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ thiết thực và hiệu quả cho công tác quản lý, công tác đào tạo, nghiên cứu, đòi hỏi công tác thông tin thư viện trong CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng phải thay đổi, cải tiến không ngừng để đáp ứng yêu cầu công tác. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới”.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng - Phó Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an tham luận tại Hội thảo
Thượng tá Nguyễn Quang Thắng - Phó Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an tham luận tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo, nhiều bài tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu đã đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho công tác dạy và học của Thư viện Học viện; nêu lên thực tiễn tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thư viện phục vụ cho hoạt động dạy và học trong các trường CAND nói chung và tại Học viện CSND nói riêng trong tình hình hiện nay; làm rõ những thuận lợi, thời cơ và thách thức từ đó đề ra phương hướng, giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm phát triển, hiện đại hóa công tác thư viện đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Ông Dương Đình Hòa, Công ty cổ phần Thông tin và Công nghệ số IDT Việt Nam tham luận tại Hội thảo
Ông Dương Đình Hòa, Công ty cổ phần Thông tin và Công nghệ số IDT Việt Nam tham luận tại Hội thảo

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ làm công tác thư viện đã trao đổi, nhận diện, đánh giá các cơ hội và thách thức đang đặt ra cho các thư viện đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ và sự bùng nổ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ rộng rãi.

Theo đó, xu hướng toàn cầu hoá trong khu vực và thế giới sẽ liên kết các nước, các thư viện khu vực và thế giới vào một mạng thư viện toàn cầu nhằm tăng cường tính chia sẻ, khả năng khai thác thông tin phục vụ cho mọi người dân ở mọi quốc gia, dân tộc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng dựa trên công nghệ số hóa sẽ tiếp tục có tác động lớn đến lĩnh vực thông tin - thư viện. “Thư viện số” kết nối Internet sẽ trở thành phương thức hoạt động chủ yếu của các thư viện. Các thách thức về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu hay môi trường thư viện hiện đại đòi hỏi các nhà quản lý và cán bộ làm công tác thư viện phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ ngoài các nghiệp vụ thư viện thông thường.

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT và Du lịch tham luận tại Hội thảo
Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT và Du lịch tham luận tại Hội thảo

Xuất phát từ thuận lợi và những thách thức trên, các đại biểu cũng thống nhất một số định hướng phát triển hoạt động thư viện và các biện pháp, điều kiện để thực hiện nhằm phát triển các mặt công tác thông tin thư viện, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Học viện CSND như:

- Tăng cường nguồn lực thông tin, tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu trên cơ sở phát huy khai thác mọi tiềm năng trong và ngoài thư viện; chú trọng liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số trong thư viện.

- Đổi mới chất lượng, phương thức phục vụ bạn đọc, coi trọng và tập trung phát triển nguồn lực con người - cán bộ làm công tác thư viện - đủ trình độ, năng lực, kịp thời nắm bắt khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động thông tin thư viện.

- Mở rộng hoạt động hợp tác về lĩnh vực thông tin thư viện với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài lực lượng CAND, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện kết luận Hội thảo
Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Đại tá, TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cảm ơn sự quan tâm tham dự và những ý kiến tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia trong công tác thư viện trong và ngoài ngành Công an. Các báo cáo tham luận tại Hội thảo có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh đúng chủ đề Hội thảo, trong đó đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn công tác thông tin thư viên trong Học viện CSND nói riêng và các nhà trường CAND nói chung.

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp các ý kiến tham luận và tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ban hành chủ trương, định hướng phát triển thư viện trong CAND nói chung, tại Học viện CSND nói riêng nhằm đổi mới hoạt động thông tin thư viện và phát huy vai trò của thư viện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát - Học viện CSND là một trong những trung tâm hàng đầu lưu giữ tài liệu nghiệp vụ và được đánh giá là Trung tâm thư viện hiện đại đầu tiên trong lực lượng CAND. Hiện nay, Thư viện có cơ sở dữ liệu phong phú với hơn 40.000 tên tài liệu bao gồm: hệ thống tài liệu nghiệp vụ, hệ thống tài liệu tổng hợp về các lĩnh vực chính trị, pháp luật, tâm lý, xã hội, tôn giáo… và hệ thống luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp. Ngoài ra, còn có gần 80 tên báo, tạp chí và 5.007 đầu tài liệu đã số hóa phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của bạn đọc.

Với diện tích sử dụng hơn 5.000m2 được bố trí thành khu vực thư viện truyền thống và khu vực thư viện điện tử, Thư viện Học viện CSND có thể phục vụ cùng lúc 960 chỗ ngồi. Hệ thống phòng đọc được thiết kế theo hướng thân thiện, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho bạn đọc trong quá trình đọc, tra cứu tài liệu tại Thư viện và được chia thành nhiều không gian khác nhau tùy theo loại tài liệu và công năng sử dụng như: các phòng đọc văn hóa Việt, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc; phòng học nhóm, phòng chiếu phim, phòng hội thảo 200 chỗ ngồi…

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT