Nâng cao năng lực thực hiện chính sách, tăng cường kết nối trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Dự án “đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại: tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hòa nhập cho nạn nhân” (viết tắt dự án TMSV) được Chính phủ Anh tài trợ, do Bộ Công an chủ trì thông qua sử dụng kiến thức, kỹ năng và nguồn lực của 3 tổ chức: Tổ chức di cư quốc tế (IOM), tổ chức tầm nhìn thế giới quốc tế tại Việt Nam và Hội đồng Anh cùng đối tác chính phủ để thực hiện các hoạt động can thiệp tại 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình.

Hoạt động tập huấn nhằm trang bị toàn diện các kiến thức, kỹ năng về phòng chống mua bán người, tăng cường di cư an toàn, hỗ trợ đối tượng đích cho cán bộ cấp cơ sở để các cán bộ tham gia sẵn sàng tư vấn, xác định nạn nhân bị mua bán, phương pháp hỗ trợ đối với các trường hợp cụ thể; củng cố và tăng cường kết nối phối hợp giữa các cơ quan trong công tác hỗ trợ, tham vấn, kết nối chuyển tuyến các trường hợp liên quan tới mua bán người và người di cư tự do.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu các quy định, chính sách, điều luật của Việt Nam về hỗ trợ nạn nhân mua bán người và người có nguy cơ là nạn nhân; tình hình mua bán người ở Việt Nam; nạn nhân mua bán người, người có nguy cơ là nạn nhân trong quá trình liên hệ và nhận hỗ trợ; các kênh tư vấn, người có nguy cơ là nạn nhân tại Anh; Hệ thống chuyển tuyến quốc gia hỗ trợ nạn nhân mua bán người; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng chống mua bán người, tăng cường di cư an toàn và hỗ trợ đối tượng tại cộng đồng.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT