Nghiên cứu thực trạng và phương hướng nâng cao năng lực Cơ quan Cảnh sát điều tra, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND và Đại tá, PGS.TS Trần Nguyên Quân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo
Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND và Đại tá, PGS.TS Trần Nguyên Quân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Đại tá, PGS. TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá, PGS.TS Trần Nguyên Quân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố và các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn trong và ngoài ngành Công an.

Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giữ một vị trí đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trải qua các kỳ đại hội, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được bổ sung, phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị và đặt ra yêu cầu: “Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp”.

Trên cơ sở những nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định vấn đề cải cách, đổi mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có Cơ quan Cảnh sát điều tra là một vấn đề mang tính cốt lõi, trọng tâm, xuyên suốt quá trình cải cách tư pháp; cần phải khẩn trương nghiên cứu đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động, từ đó đề ra các phương hướng, giải pháp, kiến nghị nâng cao năng lực Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Với mục đích tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện CSND đã chủ động phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng và phương hướng nâng cao năng lực Cơ quan Cảnh sát điều tra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước đó, Ban tổ chức đã tập hợp kết quả nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, đóng góp ý kiến của các vị lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ sở đào tạo, các đơn vị và cán bộ thực tiễn trong và ngoài ngành Công an nhằm chuẩn bị cho Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu, làm rõ một số vấn đề cụ thể liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan thuộc lực lượng CSND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan thuộc lực lượng CSND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thực trạng hoạt động, quan hệ phối hợp giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra với các cơ quan thuộc lực lượng CSND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong hoạt động điều tra hình sự; Mối quan hệ giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan thuộc lực lượng CSND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra với Viện Kiểm sát, Tòa án trong tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đề cập đến vị trí, vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của Công an xã, phường, thị trấn trong điều tra hình sự qua các thời kỳ, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân; kinh nghiệm nước ngoài có liên quan.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Học viện CSND sẽ phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham luận, xây dựng báo cáo kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an và các ban, ngành có liên quan nhằm đề ra phương hướng, giải pháp về cải cách tư pháp trong Cơ quan Cảnh sát điều tra, nâng cao năng lực Cơ quan Cảnh sát điều tra trong thời gian tới.

PV 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT