“Những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và những vấn đề đặt ra đối với công tác của lực lượng Công an nhân dân”
Toàn cảnh buổi báo cáo thực tế

Buổi báo cáo thực tế có sự tham dự của Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ bộ môn Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Luật và học viên các khóa học, hệ học trong Học viện.

Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Luật số 67/2020/QH14 gồm có 03 điều, sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 hiện hành.

TS Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ bộ môn Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội chỉ rõ những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính
TS Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ bộ môn Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội chỉ rõ những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tại buổi báo cáo, TS Nguyễn Thị Thủy đã báo cáo cho cán bộ, giảng viên và học viên Học viện những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Theo đó, nhiều nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như: Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm thể chế kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đặc biệt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông báo cáo thực tế
Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông báo cáo thực tế

Bên cạnh đó, từ thực tiễn áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, Đại tá Nguyễn Quang Nhật đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; chỉ ra một số vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính; nêu những vấn đề đặt ra để tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện nhằm phục vụ tốt cho công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Nội dung báo cáo thực tế cũng giúp cho cán bộ, giảng viên Khoa Luật cập nhật được những quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy; nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc cho học viên về Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với công tác Công an và áp dụng pháp luật hành chính trong thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT