Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài trong giai đoạn hiện nay
Đại tá, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện và Đại tá, PGS. TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đồng chủ trì Hội thảo
Đại tá, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện và Đại tá, PGS. TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đồng chủ trì Hội thảo

Đại tá, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện và Đại tá, PGS. TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đồng chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự Hội thảo có đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và tập thể giảng viên Khoa Cảnh sát hình sự.

Đại tá, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn Hội thảo
Đại tá, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn Hội thảo 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Đại tá, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Công an nhân dân để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 với 15 Đề án được tổ chức triển khai, trong đó có Đề án về Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (Đề án 2) do Bộ Công an chủ trì tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, ngày 30/3/2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-BCA-CSHS về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó thể hiện rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và định hướng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Khoa Cảnh sát hình sự - Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo
Đại diện lãnh đạo Khoa Cảnh sát hình sự - Học viện CSND phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo khoa học lần này được tổ chức nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tham luận tại Hội thảo
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tham luận tại Hội thảo
Đại diện Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tham luận tại Hội thảo
Đại diện Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ các nội dung như: nhận diện về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài trong từng lĩnh vực như: hình sự, ma tuý, môi trường…; tình hình, đặc điểm của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và kết quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm này của các lực lượng chức năng.

Đại diện Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý tham luận tại Hội thảo
Đại diện Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý tham luận tại Hội thảo 
Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tham luận tại Hội thảo
Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tham luận tại Hội thảo

Hội thảo cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các cán bộ thực tiễn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, trong đó nổi bật là những vấn đề về cơ sở pháp lý, trình độ năng lực của cán bộ chiến sĩ, việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng… Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS. TS Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện CSND, Khoa Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã tích cực phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thảo.

 

Từ kết quả của Hội thảo khoa học này, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp với chức năng, quyền hạn được giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an xây dựng và đề xuất hoàn thiện pháp luật, góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tiến hành các hoạt động phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

 

Đại tá, PGS. TS Trần Nguyên Quân cũng đề nghị trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần chú trọng tổng kết thực tiễn về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác này và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo 

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT