Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ Học viện CSND thật sự trong sạch, vững mạnh và mẫu mực toàn diện
Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ XVII

Tới dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan khối Nội chính, đại diện chính quyền, Công an Quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các nhà trường trong CAND, lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, các đồng chí chuyên viên cao cấp và 171 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ Học viện đã quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu kế hoạch, tạo những điểm nhấn rất quan trọng trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

Bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức quản lý giáo dục theo hướng chủ động đẩy mạnh xây dựng mô hình “Học viện Cảnh sát nhân dân điện tử”, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục và tổ chức đào tạo đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo của Học viện thích ứng với bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy định về công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với chủ trương, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà nước và thực tiễn công tác giáo dục, đào tạo trong các trường CAND.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Học viện đã tập trung xây dựng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; chú ý đào tạo các chuyên ngành đặc thù đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình mới; Tổ chức điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thời lượng giảng dạy pháp luật, nghiệp vụ trong tất cả các chương trình đào tạo trình độ đại học; đổi mới hoạt động thực tập nghề nghiệp, áp dụng mô hình “lý thuyết - thực hành”; “gắn lý luận với thực tiễn” trong đào tạo các môn nghiệp vụ chuyên ngành; phương pháp đào tạo chú trọng gợi mở, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên.

Học viện CSND là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trong lực lượng CAND hoàn thành công tác đánh giá ngoài, đạt hầu hết các tiêu chí đánh giá; Tổ chức xây dựng, nghiệm thu ngân hàng câu hỏi, đề thi kết thúc học phần, thi tuyển sinh, tốt nghiệp dành cho các hệ học; lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy - học đối với các lớp, hệ học bảo đảm nghiêm túc, kỷ cương, nền nếp.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Đại hội
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Đại hội

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Học viện đã triển khai 312 đề tài NCKH và sáng kiến cải tiến, trong đó có 04 đề tài cấp Nhà nước; 76 đề tài cấp Bộ; 226 đề tài cấp cơ sở. Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND cùng với các nhà khoa học trong lực lượng CAND đã hoàn thành biên soạn bộ sách “Khoa học Công an nhân dân Việt Nam” (gồm 8 tập) và 05 bộ từ điển Công an Anh - Việt; Nga - Việt; Trung - Việt; Pháp - Việt; Việt - Lào... Nhiều đề tài nghiên cứu của cán bộ, giáo viên Học viện có giá trị thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

Phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng được quan tâm, phát triển rộng khắp và đạt những kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay, Học viện có 720 công trình tham gia các cuộc thi sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, trong đó có 447 công trình đạt giải cấp Học viện; 11 công trình đạt giải cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 01 giải Nhất. Trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát các nước Châu Á, Đội tuyển Học viện CSND đều tham gia và đạt giải cao nhiều năm liền.

Tất cả những yếu tố trên đã tác động tích cực đến hoạt động học tập, rèn luyện của học viên. Kết quả đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm đạt 98,16%, trong đó có 48,44% đạt loại khá, 5,8% đạt loại giỏi, xuất sắc.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát cũng được củng cố và tăng cường. Các đoàn thể quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Bộ…

Nhìn chung, nhiệm kỳ XVI đã tạo nhiều điểm nhấn và dấu ấn quan trọng trên chặng đường phát triển của Học viện, cụ thể: 1) Lần đầu tiên trong một nhiệm kỳ Học viện có nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước được thực hiện thành công; có nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và khu vực châu Á; 2) Chương trình đào tạo đã được kiểm định, đổi mới, sát với thực tiễn, tập trung vào những vấn đề xã hội đang rất quan tâm, như: Vấn đề nhân quyền trong điều tra vụ án hình sự, đào tạo điều tra viên, Công an xã…; 3) Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên phát triển và có bước tiến rất cơ bản, vững chắc; 4) Học viện CSND trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện giáo dục, khoa học, chính trị lớn của Bộ Công an; 5) Việc áp dụng công nghệ số trong quản trị đại học được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng; 6) Học viện có cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập tốt nhất trong hệ thống các trường CAND; 7) Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nghĩa, từ thiện được đẩy mạnh và có nhiều thành công trong việc xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng Nhân dân…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngoài việc ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo các mặt công tác của Đảng ủy, nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu:  

- Lãnh đạo xây dựng, phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND ngang tầm với một số trường đại học chất lượng cao ở Việt Nam, các trường đào tạo Cảnh sát có uy tín của các nước trong khu vực và quốc tế.

- Xây dựng Đảng bộ mẫu mực toàn diện trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và văn hóa; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, phương pháp lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng chủ động, khoa học, thiết thực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thật sự “Trong sạch vững mạnh”, là hạt nhân lãnh đạo Học viện CSND, tạo các bước đột phá trong các lĩnh vực công tác, nhất là các lĩnh vực công tác lớn, trọng tâm của nhà trường.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và tập thể cán bộ, đảng viên, học viên Học viện CSND đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình với phương châm của Đảng bộ Nhà trường đã đề ra “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, cũng như Chủ đề của Đại hội là “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ Học viện CSND thật sự trong sạch, vững mạnh và mẫu mực toàn diện; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cấp quốc gia, tiệm cận quốc tế”, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Học viện cần nhận thức “đúng - trúng - đầy đủ” về bối cảnh, những nguy cơ, thách thức đặt ra trong tình hình mới. Cùng với đó, chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo cán bộ, giảng viên bám sát yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Tiếp tục chú trọng rèn tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích tình huống, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, có khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định cho học viên; Coi trọng công tác quản lý, công tác xây dựng đảng; Phát triển “Học viện CSND thông minh” thúc đẩy đổi mới công tác quản trị đại học trong Học viện.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, với sự đoàn kết nhất trí một lòng và quyết tâm chính trị cao, Học viện CSND sẽ lựa chọn được các đồng chí có đủ năng lực, trách nhiệm, uy tín vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, thực hiện thắng lợi các yêu cầu của Đại hội đề ra, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, góp ý đầy tâm huyết của Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Đảng ủy Học viện sẽ nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, học viên Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Học viện CSND vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Học viện khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Nhóm PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT