Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện CSND
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có ThS. Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình và xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tá Trần Thanh Hương Lan, Phó Trưởng ban Phụ nữ CAND; Trung tá Bạch Quốc Tuyên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Thanh niên CAND; Trung tá Phạm Mạnh Tường, Phó Trưởng ban Công đoàn CAND; đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các học viện, trường CAND, Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang…; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và Ban Chấp hành các tổ chức quần chúng thuộc Học viện CSND.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học. Đây là Nghị quyết mang tầm chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xây dựng lực lượng CAND và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai vận dụng nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức trong CAND, trong đó có vai trò xung kích, đi đầu của các tổ chức đoàn thể quần chúng, đó là: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đã xác định rõ vị trí, vai trò của đoàn viên, hội viên thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong CAND, qua đó góp phần xây dựng bản lĩnh, vun đắp lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trên con đường học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực, sáng tạo trong công tác đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những yếu tố hạn chế, bất cập trước những khó khăn thách thức lớn của bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước.

Thiếu tá, TS Bùi Trần Cường, Phó Trưởng phòng Chính trị trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo
Đại diện lãnh đạo phòng Chính trị, Học viện CSND báo cáo đề dẫn Hội thảo

Trước thực tế đó, Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên trong toàn Học viện về sự cần thiết, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung, vấn đề về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ và Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn trong tình hình mới, mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá nhằm phát huy năng lực, sở trường, tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn và các phong trào đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết số 12.

ThS. Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình và xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo
Đồng chí Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình và xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trực tiếp tham luận, làm rõ các nội dung: 

- Một là, kết quả và những nhiệm vụ, giải pháp nổi bật, sáng tạo trong công tác tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị tại các đơn vị Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn tại Học viện CSND nói chung và các đơn vị ngoài Học viện nói riêng; 

- Hai là, xác định mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

- Ba là, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội Phụ nữ, Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, Hội viên đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. 

- Bốn là, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác Đoàn viên, Hội viên Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Đoàn viên, Hội viên Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp; 

- Năm là, giải pháp tăng cường quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng, xây dựng cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Đoàn viên, Hội viên Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tham luận tại Hội thảo
Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tham luận tại Hội thảo
Trung tá Phạm Mạnh Tường, Phó Trưởng ban Công đoàn CAND tham luận tại Hội thảo
Trung tá Phạm Mạnh Tường, Phó Trưởng ban Công đoàn CAND tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được trên 50 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý, các đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ, Công Đoàn trong và ngoài Học viện. 

Với nội dung phong phú và thiết thực của các tham luận, kết quả Hội thảo là cơ sở để Học viện đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT