Phát triển nhân lực Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Tham dự Hội thảo có Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; GS.TS Phạm Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các cục nghiệp vụ; các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ thực tiễn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an đã ban hành Đề án số 07/ĐA-BCA-X01 ngày 30/11/2022 về Quy hoạch phát triển nhân lực CAND đến năm 2030. Trong đó, đề ra 2/5 mục tiêu liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục, đào tạo tại các trường CAND: (1) Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu trong các viện, học viện, trường CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhân lực; mở rộng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thỉnh giảng đang công tác, chiến đấu ở các đơn vị, địa phương. (2) Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng độc lập tác chiến. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, trong đó có đổi mới cơ chế quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 07, Học viện CSND đã ban hành Kế hoạch số 4959/KH-T02-TCCB ngày 28/12/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển nhân lực Công an nhân dân đến năm 2030”. Theo đó, Nhà trường tập trung phát triển nguồn nhân lực của Học viện đảm bảo cân đối, đồng bộ về số lượng, cơ cấu, chất lượng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nhân lực. Chú trọng vào nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo ở các bậc học; tăng cường mối liên kết giữa các đơn vị trong quản lý, sử dụng nhân lực để phát triển nhân lực theo yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng nhân lực; đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy ở các bậc học, loại hình đào tạo; tập trung đào tạo ngoại ngữ để việc học tập ngoại ngữ trở thành nhu cầu thực sự của mỗi cán bộ, giảng viên.

Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác phát triển nhân lực tại Học viện CSND vẫn còn những hạn chế, cụ thể: biên chế của Học viện CSND vẫn còn thiếu về số lượng và chưa tương xứng với sự phát triển của tình hình mới; cơ cấu tỷ lệ biên chế, trình độ đội ngũ cán bộ không đồng đều giữa các đơn vị; do tác động của tình hình và những quy định mới, việc tuyển chọn nhân lực trong thời gian qua không được triển khai thực hiện; một số cán bộ còn thờ ơ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; chế độ, chính sách (phụ cấp, nhà ở, chế độ chăm sóc sức khỏe…) để phục vụ phát triển nhân lực còn tồn tại những vấn đề bất cập…

Với mục tiêu giải quyết thực trạng nêu trên, Hội thảo khoa học “Phát triển nhân lực Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, sự quan tâm của lãnh đạo Cục Đào tạo - Bộ Công an và đặc biệt là các cơ sở giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND. Hội thảo cũng nhận được sự tham gia tích cực của lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; các nhà khoa học và cán bộ, giảng viên Học viện CSND.

Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến
Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến

Ban tổ chức đã nhận được 48 bài viết, báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia, các nhà khoa học, giáo viên giảng dạy trong các trường CAND về nội dung của Hội thảo.

Trong 02 phiên tham luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung trọng tâm như: (1) Mục tiêu, định hướng xây dựng, phát triển nhân lực Học viện CSND; (2) Kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển nhân lực tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành Công an; (3) Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ trong phát triển nhân lực Học viện CSND.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Từ kết quả đạt được của Hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng chiến lược phát triển nhân lực Học viện CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đây là cơ sở để các học viện, nhà trường CAND vận dụng trong việc phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT