Phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ X, Khóa XII và triển khai Quy định số 192-QĐi/TW về tổ chức Đảng trong CAND
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ X, Khóa XII và triển khai Quy định số 192-QĐi/TW về tổ chức Đảng trong CAND tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất đã quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và nội dung Quy định số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương; khẳng định đây là những văn bản rất quan trọng của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đồng chí Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc Học viện và từng cán bộ, đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản và quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương; khẩn trương có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT